Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 12 năm 2017

Ngày đăng bài: 25/12/2017 | Tác giả: Thanh Khoa

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017, Thường trực  Hội đồng nhân dân huyện do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự họp: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo hai Ban Hội đồng nhân dân.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Thanh Khoa)

Trong tháng 12 năm 2017, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện đã thực hiện được nhiều nội dung công việc quan trọng, đúng trọng tâm, đúng trình tự và quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Thường trực HĐND tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm 2017  HĐND huyện; phối hợp UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau  kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thứ 6 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; và đoàn huyện ủy đi học tập trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới ở huyện Củ Chi – TP.Hồ Chí Minh cũng được mời tham dự.

Về hoạt động hai Ban của Hội đồng nhân dân:Trong tháng, hai Ban HĐND huyện duy trì hoạt động theo luật định. Qua đó Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp Ban thẩm tra các văn bản và hoàn thành các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 6- HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về chương trình công tác tháng 01 năm 2018:  Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-202; tiếp tục tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6; tham dự kỳ họp cuối năm 2017 đối với HĐND các xã- thị trấn; tổ chức họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; Thống nhất chương trình kế hoạch giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND huyện và hai Ban của HĐND./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Khoa