Thạnh Phú, đại biểu HĐND huyện thảo luận, đóng góp nhiều vấn đề về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày đăng bài: 19/12/2017 | Tác giả: Lê Trung

Chuẩn bị khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017) vào ngày 21 – 22 tháng 12 năm 2017, ngày 12 tháng 12 năm 2017, các Tổ đại biểu HĐND huyện Thạnh Phú đã đồng loạt tổ chức họp thảo luận, đóng góp nội dung tài liệu trình tại kỳ họp.

Trên 70 đại biểu gồm Thường trực HĐND, đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các cơ quan, đơn vị ngành huyện và đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn được mời tham dự.

Quang cảnh phiên họp thảo luận của Tổ đại biểu số 2 tại phòng họp Văn phòng HĐND và UBND huyện (Ảnh: Lê Trung)

Dưới sự điều hành của Tổ trưởng các tổ đại biểu, tất cả gần 30 nội dung Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp được đại biểu nghiên cứu thảo luận, đóng góp trong 1 ngày với gần 70 lượt ý kiến, trong đó tập trung đóng góp Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Ngoài những ý kiến thảo luận, phân tích tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đóng góp các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đại biểu đặt ra nhiều vấn đề về sự lãnh đạo, điều hành của UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 với những nội dung chủ yếu như:

Về phát triển sản xuất: Nên có những giải pháp cụ thể giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, nhất là đối với thịt heo, rau quả.... Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực, nhất là xoài và lúa sạch...Khuyến khích nhân rộng mô hình nuôi tôm thâm canh theo phương pháp áp dụng công nghệ cao. Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, phát triển và quản lý rừng chặt chẽ. Thường xuyên kiểm tra, xử lý, bảo đảm chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm để giúp nhân dân an tâm tiêu dùng.

Về tài chính, ngân sách – xây dựng cơ bản: Cần có giải pháp khắc phục tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Đội chống thất thu, nhất là đối với địa bàn xã An Điền, An Thạnh để bảo đảm tăng thu ngân sách nhà nước. Thúc đẩy tiến độ thu hồi nợ vay 815 và giải ngân nguồn vốn thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (thực tế mức độ giải ngân thấp so với định mức phân bổ theo Nghị quyết của HĐND huyện). Bảo đảm chất lượng chỉ định thầu, nâng cao hiệu quả giám sát cộng đồng nhằm bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, nhất là đối với các công trình thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới.

Về tài nguyên và môi trường: Tăng cường kiểm tra, quản lý khai thác cát sông nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở tại các khu vực ven sông, ben bờ biển. Bằng những nỗ lực tốt nhất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác thị trấn Thạnh Phú và Khu du lịch Cồn Bửng gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nhằm bảo đảm yêu cầu sản xuất phát triển bền vững.

Về văn hóa – xã hội và du lịch: Quản lý chặt chẽ công tác dạy thêm, học thêm tại các nhà trường và trong nội bộ giáo viên, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống đối với học sinh. Nâng cao chất lượng hoạt động khám và điều trị bệnh tại các Trạm Y tế xã, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ chuyên môn, chấn chỉnh chế độ trực đêm, bảo đảm trang thiết bị và cơ số thuốc... Chỉ đạo thường xuyên hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 814, kịp thời chấn chỉnh một số trường hợp nhạc sóng hoạt động chưa tuân thủ quy định. Tăng cường huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, thúc đẩy giảm nghèo. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong kiểm tra, quản lý, chấn chỉnh hoạt động mua bán, kinh doanh tại điểm du lịch Cồn Bửng.

Chủ tịch HĐND huyện, ông Phạm Văn Bé Năm theo dõi ý kiến phát biểu thảo luận của Tổ đại biểu số 3 tại hội trường UBND huyện (Ảnh: Lê Trung)

Về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội: Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tệ nạn ma túy, quản lý chặt chẽ con nghiện đang có nguy cơ gia tăng. Tăng cường tuần tra kiểm soát,  nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, chấn chỉnh mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% theo chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

Những ý kiến đóng góp, đề đạt của đại biểu được Thường trực HĐND huyện tổng hợp và đề nghị UBND giải trình, định hướng thực hiện tại kỳ họp để đại biểu HĐND xem xét quyết nghị các chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

               Tin, ảnh: Lê Trung