Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức kỳ họp thứ 6, Khóa XI (kỳ họp cuối năm 2017)

Ngày đăng bài: 18/12/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI được tổ chức trong 2 ngày: 1 ngày họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp (ngày 22 tháng 11 năm 2017), 1 ngày họp toàn thể tại hội trường (ngày 14 tháng 12 năm 2017) dưới sự chủ trì của Chủ toạ kỳ họp gồm các ông: Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; Ông Lê Văn Thế - Phó Chủ tịch TT. HĐND huyện; Ông Nguyễn Văn Y - Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự kỳ họp tại hội trường còn có:

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Chợ Lách: 

- Ông Trần Văn Đém – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách;

Đại biểu huyện:

- Ông Phạm Anh Linh -  Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ông Mai Thành Trung -  Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể; đại diên các cơ quan cấp trên đóng trên địa bàn huyện. Có 26/32 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Đại diện thường trực Hội đồng nhân dân 11/11 xã, thị trấn và 10/11 đại diện cử tri các xã, thị trấn.

Chủ tọa kỳ họp thứ 6, HĐND huyện, Khóa XI điều hành phiên họp (Ảnh: Ngọc Như)

Chương trình kỳ họp được chia thành các phiên sau:

I. Phiên khai mạc: Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp đã tiến hành xem xét các nội dung sau:

 1. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018.

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo tổng hợp các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội.

3. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tổng hợp các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

4. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và những vấn đề cử tri quan tâm.

5. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

6. Báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân huyện theo nhóm vấn đề về ý kiến, kiến nghị của Ban TT UBMTTQVN huyện; kiến nghị của các Ban HĐND huyện.

II. Phiên thảo luận tại hội trường

  Phiên thảo luận có 11 lượt ý kiến của đại biểu tham dự kỳ họp. Các ý kiến của đại biểu tập trung thảo luận về: Vấn đề thu chi ngân sách ở các xã; về tình hình nợ công hiện nay; về nước sạch (liên quan đến nhà máy nước Phước Vĩnh Lộc ở 02 xã: Vĩnh Bình và Phú Phụng), vệ sinh môi trường (liên quan đến vấn đề thu gom rác và bãi rác); về xây dựng kết cấu hạ tầng, tình hình khai thác khoáng sản đặc biệt là tình hình khai thác cát sông; về thái độ phục vụ và chuyện môn nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sĩ, về hiện trạng tín dụng đen trên địa bàn, về khắc phục sạt lỡ cồn Phú Đa, về hiện trạng thẻ ATM..., các ý kiến trên đã được các ngành chuyên môn giải trình thỏa đáng tại phiên họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND huyện, Khóa XI (Ảnh: Ngọc Như)

III. Phiên họp thông qua Nghị quyết và bế mạc: Kỳ họp đã thông qua 12 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Lách năm 2018;

2. Nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2018;

3. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách năm 2018;

4. Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2018;

5. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng;

6. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân huyện;

7. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc bố trí, sử dụng cán bộ;

8. Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2018;

9. Nghị quyết về kết quả giám sát đối với Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Lách về kết quả thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

10. Nghị quyết về kết quả giám sát đối với phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện về kết quả thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

11. Nghị quyết về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện;

12. NQ về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Kỳ họp đã thực hiện đầy đủ các phiên họp theo kế hoạch và thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như