Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức kỳ họp thứ 6, Kỳ họp cuối năm 2017, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 14/12/2017 | Tác giả: Thanh Khoa

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ 06 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Tham dự kỳ họp có đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, ông Châu Văn Thơi - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 39/39 đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các Ban Đảng huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND, các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các đoàn thể huyện và lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân 22 xã, thị trấn và đại diện cử tri 02 xã: Thạnh Phú Đông và Thuận Điền.

Chủ tọa kỳ họp thứ 6, Kỳ họp cuối năm 2017, HĐND huyện khóa XI

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Chủ tịch UBND huyện đã trình bày báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Thao báo cáo năm 2017 kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có chuyển biến khá tốt, sản xuất nông nghiệp cơ bản được phục hồi và tiếp tục phát triển, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai kịp thời; hoạt động sản xuất công nghiệp và các ngành dịch vụ tăng khá, thu ngân sách đạt kế hoạch; Văn hóa - xã hội có bước phát triển tiến bộ, Quốc phòng - An ninh  được củng cố, tăng cường và hoàn thành tốt nhiệm vụ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tích cực đầy đủ và hiệu quả; công tác giảm nghèo được thực hiện nghiêm túc; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; việc đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiến độ thi công công trình xây dựng cơ bản còn chậm; hoạt động các hợp tác xã hiệu quả chưa cao, thiếu bền vững; việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp một số nơi hiệu quả chưa cao; một số xã công tác thu ngân sách chưa đạt, một số bệnh truyền nhiễm ở người tăng so với cùng kỳ; tình hình tai nạn, va chạm giao thông và trật tự xã hội còn xảy ra.

Kỳ họp đã dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các kiến nghị được cử tri quan tâm như: Vấn đề dạy thêm, học thêm; việc phân bổ nguồn chi đối với các khu phố, ấp theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND tỉnh; việc mất cân đối ngân sách đối với 7 xã, thị trấn; đường dây điện xuống cấp không đảm bảo cho người dân sử dụng; việc tổ chức lại sản xuất chưa hiệu quả…Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo các phòng, ban giải trình thoả đáng.

Kỳ họp đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về giải pháp chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết về phân bổ ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về cơ cấu vốn xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Giồng Trôm, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về hành lập Đoàn giám sát  việc thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra còn ban hành 01 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Tài, lí do chuyển công tác khác và không còn thường trú tại địa bàn huyện Giồng Trôm.

Chủ tịch HĐND huyện ông Võ Văn Phê phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong huyện tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của huyện./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Khoa