Thông báo chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 12/12/2017 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Hai

04

Tổ chức kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ Ba

05

Thứ Tư

06

Thứ Sáu

08

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự tổng kết năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (cả ngày, Đ/c Quang Triệu).

Thứ Hai

11

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (cả ngày).

Thứ Ba

12

Dự hội nghị tổng kết Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (chiều, Đ/c Bé Mười).

Thứ Tư

13

Dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành (Đ/c Bé Mười).

Thứ Hai

18

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Ba

19

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ Tư

20

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ Năm

21

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ Sáu

22

Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 12 năm 2017 (cả ngày).

Thứ Hai

25

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 12 năm 2017 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Ba

26

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh (từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ).

- Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2017 (từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút).

Thứ Tư

27

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 12 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân.

Thứ Năm

28

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 12 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

- Dự hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Đồng Tháp (từ ngày 28-29).