Lịch làm việc tuần 50 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

Ngày đăng bài: 12/12/2017 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

11/12

- Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Thảo, đ/c Anh).

- Dự kỳ họp HĐND cuối năm 2017 huyện Ba Tri (đ/c Cuộn);

- Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh (chiều). 

Thứ ba

12/12

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (sáng; dự: đ/c Bé Mười).

+ Dự kỳ họp HĐND cuối năm 2017: thành phố Bến Tre (đ/c Anh); huyện Giồng Trôm (đ/c Qưới); huyện Mỏ Cày Nam (đ/c Triều, đ/c Minh).

+ Chánh Văn phòng dự Họp BCĐ thực hiện Quyết định số 49 tại BCH QS tỉnh (chiều).

Thứ tư

13/12

- Dự kỳ họp HĐND cuối năm 2017 huyện Châu Thành (đ/c Bé Mười).

- Chánh Văn phòng dự Hội nghị Đảng ủy Khối Các cơ quan (chiều).

Thứ năm

14/12

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 02/2013/CT-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên điạ bàn (sáng).

+ Thường trực HĐND tỉnh và BLĐ Văn phòng dự Hội nghị giao ban Khu vực Đông Nam Bộ (dự: đ/c Mười; đ/c Minh).

+ BLĐ Văn phòng dự Hội nghị Sơ kết Quyết định 1532-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước về phát triển KTXH, giài quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân (sáng; dự: đ/c Anh).

Thứ sáu

15/12

- Thường trực HĐND tỉnh và BLĐ Văn phòng dự Hội nghị giao ban Khu vực Đông Nam Bộ (dự: đ/c Mười; đ/c Minh).

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp thông qua Phương án xây dựng và phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò (chiều; dự: Ban KTNS).

- Thường trực HĐND tỉnh và BLĐ Văn phòng dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018 do UBND tỉnh tổ chức (sáng). 

- Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Thạch).

Thứ bảy

Chủ nhật

Trực thứ bảy 16/12: đ/c Đặng Ngọc Anh / đ/c Lê Thị Kim Sum.

Trực chủ nhật 17/12: đ/c Đặng Thành Minh /đ/c Võ T Kim Ngân.