Thông báo Báo chí: Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre hoàn thành Kỳ họp thứ 6, Hội HĐND tỉnh, khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 08/12/2017 | Tác giả: Nguyễn Lâm

Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương tại hội trường, Kỳ họp thứ 6, Hội HĐND tỉnh Bến Tre, khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt kỳ họp với 04 phiên họp: phiên khai mạc và trình bày báo cáo; phiên thảo luận tại hội trường; phiên chất vấn và trả lời chất vấn; phiên thông qua nghị quyết và bế mạc. Kỳ họp đã thông qua được 26 nghị quyết, đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan mà trên hết là sự đóng góp trí tuệ, sức lực đầy tâm quyết của các đại biểu HĐND tỉnh.

Tiến trình của kỳ họp tại hội trường có thể được gom gọn với một số nội dụng trọng tâm như sau:

Quang cảnh kỳ họp thứ 6, Hội HĐND tỉnh Bến Tre, khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh: Nguyễn Lâm)

Phiên khai mạc và trình bày báo cáo

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành xem xét các nội dung sau:

- UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018.

- Báo cáo tóm tắt thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017.

- UBND tỉnh báo cáo giải trình theo các nhóm vấn đề qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và qua thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phiên thảo luận tại hội trường

HĐND tỉnh dành một buổi để thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau qua thảo luận Tổ và những vấn đề mà cử tri quan tâm. Phiên thảo luận có 15 lượt ý kiến, trong đó: 11 lượt đại biểu HĐND tỉnh; 4 lượt đại biểu sở, ngành tỉnh.

Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về: các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và năm 2018; công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; vấn đề phát triển hợp tác xã; liên kết 4 nhà trong phát triển kinh tế nông nghiệp; gắn kết sản xuất với thị trường; đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, mà đặc biệt là hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác giảm nghèo, đề án phát triển đa dạng sinh kế; công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động doanh nghiệp; Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; các quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới,.v.v..

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Phiên chất vấn tại hội trường có 8 câu hỏi của 7 đại biểu về các nội dung:

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chất vấn UBND tỉnh về tình hình triển khai dự án điểm du lịch cồn Phú Bình (ảnh: Nguyễn Lâm)

- Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý giống cây trồng.

- Chất vấn UBND tỉnh về giải pháp xử lý tình hình xâm thực, sạt lở tại khu vực Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

- Chất vấn UBND tỉnh về tình hình triển khai dự án điểm du lịch cồn Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.

- Chất vấn UBND tỉnh về những bất cập trong vấn đề quy định định mức khám bình quân/ngày đối với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

- Chất vấn Giám đốc Sở Y tế về vấn đề thuốc bảo hiểm y tế.

- Chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả thi tuyển công chức tỉnh Bến Tre năm 2016.

- Chất vấn Công an tỉnh về những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của ngành Công an.

- Chất vấn Tòa án tỉnh về những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của ngành Tòa án.

Thay mặt cử tri tham dự kỳ họp, cử tri Nguyễn Văn Tề, đơn vị huyện Chợ Lách phát biểu cảm tưởng khi được mời tham dự kỳ họp và những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, khóa IX.

Phiên thông qua Nghị quyết và bế mạc: Kỳ họp đã thông qua 26 Nghị quyết sau:

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp (ảnh: Nguyễn Lâm)

 1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2018.
 2. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018.
 3. Nghị quyết về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018.
 4. Nghị quyết về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018.
 5. Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 6. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2016.
 7. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.
 8. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.
 9. Nghị quyết về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 10. Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 11. Nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 12. Nghị quyết về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 13. Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020.
 14. Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 15. Nghị quyết về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 16. Nghị quyết về việc quy định bổ sung các đối tượng chính sách được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 17. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh về kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 18. Nghị quyết về việc quy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 19. Nghị quyết về việc quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 20. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 21. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 22. Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018.
 23. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.
 24. Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
 25. Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh Bến Tre năm 2018.
 26. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã thực hiện đầy đủ các phiên họp theo kế hoạch và thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Nguyễn Lâm