Họp Tổ đại biểu HĐND huyện Ba Tri thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp thứ 06, Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 08/12/2017 | Tác giả: Long Hà

Để chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 06 của HĐND huyện, ngày 06 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri họp Tổ đại biểu HĐND huyện để thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri gồm 40 đại biểu chia làm 04 Tổ đại biểu để thảo luận, tham gia thảo luận Tổ còn có các ngành, phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể huyện và các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri họp Tổ đại biểu thảo luận văn bản kỳ họp thứ 06 – HĐND huyện( ảnh: Long Hà)

Tại buổi họp Tổ, các đại biểu và các ngành, đơn vị đã thảo luận các báo cáo:

-Báo cáo UBND huyện trình tại kỳ họp: tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội trong năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thu, chi ngân sách năm 2017 và kế hoạch phân bổ  dự toán ngân sách năm 2018; tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện xây dựng tiểu đội dân quân thường trực năm 2017 và kế hoạch xây dựng tiểu đội dân quân thường trực năm 2018-2019;v.v.

-Báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện, báo cáo hoạt động của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện trong năm 2017.

-Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 2017. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về hoạt động HĐND trong năm 2017 và các báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND huyện đối với các báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn họp Tổ của Thường trực HĐND huyện và điều hành của các Tổ trưởng, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận các văn bản và có những ý kiến, kiến nghị đối với kết quả từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2017.

Dự kiến kỳ họp thứ 06 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri sẽ diễn ra trong 02 ngày: 11 và 12 tháng 12 năm 2017.