Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam: Thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 5

Ngày đăng bài: 07/12/2017 | Tác giả: Kim Gọn

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tiến hành họp thảo luận văn kiện trình tại Kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI. Tham dự thảo luận có các đại biểu là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các ban, ngành đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn. Đại biểu tham dự được chia làm 04 tổ thảo luận và tập trung thảo luận những nội dung sau:

Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán thu chi ngân sách năm 2018; các báo cáo, nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện…

Nhìn chung các đại biểu đều thống nhất với chương trình nội dung Kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên qua nghiên cứu tài liệu so với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và các báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, đại biểu có một số ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực cụ thể như sau: Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả cụ thể trong thực hiện 2 chuỗi giá của huyện và trong thời gian tới cần có những giải pháp để thực hiện đạt kết quả chuỗi giá trị của huyện; đề nghị có giải pháp hỗ trợ hợp tác xã mới nhằm hoạt động có hiệu quả góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho xã viên và hướng xử lý đối với những hợp tác xã hoạt động không hiệu quả. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ liên kết, Tổ hợp tác để nhân rộng; đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng trong thời gian qua, đồng thời trong thời gian tới cần tăng cường hướng dẫn và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác này. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLap hoàn thành trong năm 2018. Đề nghị UBND huyện báo cáo rõ tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng đất khu chất đốt và kho lương thực. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có đất công, đất bãi bồi ven sông; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp chuyển mục đích trái với quy định pháp luật…. Ngoài ra, đại biểu có đóng góp về mặt câu từ, chính tả, số liệu trong các dự thảo nghị quyết.

Theo đó, một số ý kiến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện đã giải trình cụ thể, các ý kiến còn lại chưa được giải trình được thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp đầy đủ chuyển Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan có liên quan giải trình tại kỳ họp sắp tới./.

 

Tin: Kim Gọn