Lịch làm việc tuần 49 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

Ngày đăng bài: 06/12/2017 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

04/12

Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX - Nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ ba

05/12

Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX - Nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ tư

06/12

Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX - Nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ năm

07/12

Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết 3 năm thi hành Luật tiếp công dân (sáng; dự: Ban Pháp chế).

Thứ sáu

08/12

Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Minh).

Thứ bảy

Chủ nhật

Trực thứ bảy 09/12: đ/c Nguyễn T Cẩm Thạch / đ/c Đỗ T Phương Tú.

Trực chủ nhật 10/12: đ/c Đặng Ngọc Anh /đ/c Đặng Minh Triết.