Đoàn giám sát của TT HĐND huyện Chợ Lách giám sát UBND xã Vĩnh Thành về kết quả tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng bài: 29/11/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Thực hiện kế hoạch giám sát số 68/KH-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách giám sát về kết quả tổ chức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới đối với các xã chưa đạt xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, Đoàn giám sát do đồng chí Lê Văn Thế - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn, đã khảo sát công tác điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành; kết quả đạt được và những hạn chế trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tham gia Đoàn giám sát gồm:  Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Thành.

Tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của địa phương như bộ máy xây dựng nông thôn hoạt động từ xã đến ấp về xây dựng nông thôn mới hiệu quả, trong thực hiện có lập kế hoạch chuyên đề và phân công trách nhiệm cụ thể. Bên cạnh sự tập trung, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức. Kết quả, xã đã tổ chức được 23 cuộc tọa đàm tuyên truyền với 925 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.

Nhìn chung, nhận thức của người dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nâng lên đáng kể, từ đó đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện. Tính đầu năm 2017 đến nay, xã đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát huy hơn nữa vai trò chủ thể với tổng mức đóng góp của người dân, bao gồm vốn vay tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất, giá trị quy đổi đất đai, hoa màu, cây ăn trái, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng thi công các công trình,… Hiện xã tự đánh giá đạt 14/19 tiêu chí.

Quang cảnh buổi giám sát (Ảnh: Ngọc Như)

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thế thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận ý kiến kiến nghị của xã đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xã trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu xã cần lưu ý để tăng tốc tiến độ thực hiện 19 tiêu chí, phấn đấu đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

Tập trung nâng chất các tiêu chí đã cơ bản đạt, phân kỳ lộ trình cụ thể thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Trong tổ chức thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, vừa để nâng cao chất lượng công việc vừa là cơ sở để xem xét khen thưởng thành tích tiêu biểu, phê bình đối với thành viên thiếu trách nhiệm.

Bên cạnh việc tăng cường nội lực và tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên, sự hỗ trợ của ngành chuyên môn, xã cần phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục theo phương châm: Cán bộ, công chức, đảng viên gương mẫu trước, tiếp đến là đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, không được chủ quan mà phải quan tâm đến các nội dung tiêu chí cần người dân tham gia thực hiện, đặc biệt là xây dựng hố xí hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch, môi trường…

Tin, ảnh: Ngọc Như