Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách giám sát Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành

Ngày đăng bài: 27/11/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Thực hiện kế hoạch số 227/KH-HĐND  ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về việc giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân đối với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành.

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện do ông Võ Văn Hùng – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành, tham gia đoàn giám sát còn có: Phó Ban và các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, đại diện các tổ chức được mời tham gia đoàn giám sát như: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, đại diện Thường trực và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Thành.

Quang cảnh buổi giám sát (Ảnh: Ngọc Như)

Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành đã triển khai thực hiện công tác giải quyết đúng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị theo quy định như: xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân, điểm tiếp công dân, phân công cán bộ trực tiếp tiếp công dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, thông báo lịch và mở sổ theo dõi tiếp công dân đúng quy định; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về pháp luật khiếu nại, tố cáo trong cán bộ và quần chúng nhân dân.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được Uỷ ban nhân dân xã quan tâm đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, cụ thể trong năm tuyên truyền 112 cuộc, có 1.102 người tham dự.

Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở củng cố kiện toàn hiệu quả, tỷ lệ hoà giải thành các ấp đạt trên 90%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như sau:

Công tác tuyên truyền phổ biến chưa đi vào chiều sâu, hình thức chưa phong phú. Tủ sách pháp luật chưa bổ sung đầy đủ các đầu sách pháp luật, còn tổ chức lồng ghép trong cuộc họp.

Thay mặt Đoàn giám sát ông Võ Văn Hùng kiến nghị Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Thành tiếp tục thực hiện một số công việc sau đây:

Tập trung triển khai các kế hoạch còn lại và có kiểm tra, sơ, tổng kết các mặt công tác, để đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời có giải pháp khắc phục các hạn chế.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, phát huy tốt các kênh tuyên truyền có hiệu quả, trong tuyên truyền chú ý đến các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật để động viên, giáo dục, thuyết phục, nhằm tạo điều kiện cho người dân nhận thức pháp luật một cách cụ thể, đúng đắn, để hạn chế việc vi phạm pháp luật.

Quan tâm củng cố nâng chất lượng hoạt động Ban hòa giải, Tổ hòa giải, dành một ngày riêng để tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, không lồng ghép vào các cuộc họp của Ủy ban nhân dân./.

Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như