Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách: Thảo luận tài liệu chuẩn bị kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017) HĐND huyện.

Ngày đăng bài: 27/11/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tiến hành họp thảo luận tài liệu trình tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI. Tham dự thảo luận có các đại biểu là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các ban, ngành đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện cử tri các xã , thị trấn.

Đại biểu tham dự chia làm 06 tổ để thảo luận và tập trung thảo luận những nội dung sau:

Thảo luận tài liệu – Tổ Đại biểu số 4 (Ảnh: Ngọc Như)

Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018; Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh danh mục thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2017 trên địa bàn huyện; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện  kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân huyện; Công an huyện về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2017 và chương trình công tác năm 2018;

Các tổ đại biểu thảo luận đều thống nhất với chương trình nội dung kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên, đại biểu có một số ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực cụ thể đối với báo cáo về Kinh tế - Xã hội; An ninh – Quốc phòng năm 2017 như sau:

Về xây dựng nông thôn mới: Khi tiến hành khởi công các công trình có bản vẽ của trên đưa xuống thì đề nghị công nhận ngay từ đầu, nếu để khi thi công đến 80% mới thẩm định thì sẽ chậm tiến độ và kéo dài thời gian hoàn thành; khi xây dựng nông thôn mới, tiêu chí nào của cấp trên nếu chưa thực hiện thì cấp trên phải chịu trách nhiệm chứ không quy trách nhiệm cho cấp dưới.

Về lĩnh vực nông nghiệp: Đề nghị xem lại việc giao chỉ tiêu cây giống bởi lẽ năm 2017 ước thực hiện là 38.6 nhưng chỉ tiêu 2018 giao là 17.2 là không chính xác vì hiện bà con đang cải tạo vườn làm cây giống rất nhiều; chăn nuôi đánh giá gia súc, gia cầm giảm nhưng trong bản chỉ tiêu đánh giá đàn bò tăng nên đề nghị không đưa trong phần giảm.

Đối với lĩnh vực Môi trường: về nước sạch tại nhà máy nước Vĩnh Bình hiện theo đánh giá của đoàn giám sát là nước tại nhà máy nước thuộc loại 2, chỉ để tắm giặt chứ không đủ chuẩn để nấu năn, uống, vậy hiện nay toàn huyện có bao nhiêu nhà máy nước như thế này và biện pháp khắc phục ra sau.

Về kinh tế: đề nghị báo cáo cần nêu thu nhập bình quân đầu người của huyện hàng năm là bao nhiêu.

Thảo luận tài liệu – Tổ đại biểu số 6 (Ảnh: Ngọc Như)

Qua đó, một số ý kiến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện đã giải trình cụ thể, các ý kiến còn lại chưa được giải trình được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp đầy đủ chuyển Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan có liên quan giải trình tại kỳ họp sắp tới./.

Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như