Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm 2017

Ngày đăng bài: 21/11/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách, trong năm 2017, Ban đã tham gia đầy đủ các hoạt động phục vụ kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường), kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh như: dự họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; thẩm tra các nội dung được phân công; họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp; dự kỳ họp; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hoạt động khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách (ảnh: Mộng Ni)

Trong năm 2017, Ban tiến hành giám sát, khảo sát chuyên đề 11 nội dung. Giám sát về việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc. Kết quả giám sát, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư sản xuất, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi thực hiện không đúng theo nội dung giấy chứng nhận đầu tư của dự án, có biện pháp xử lý phù hợp và nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật. Sau giám sát, Ban có sự theo dõi và thực hiện kiểm tra việc thực hiện kiến nghị giám sát kiến nghị, theo đó đã tiếp tục kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xử phạt nghiêm những vi phạm của Công ty TNHH Trung Nhạc trong lĩnh vực sử dụng đất đai và môi trường; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm dừng ngay hoạt động của dự án sản xuất của Công ty TNHH Trung Nhạc tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre để khắc phục sự cố môi trường do Công ty gây ra.

Khảo sát tiến độ triển khai dự án Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri đối với Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri. Kết quả khảo sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung phối hợp thật đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, nhằm sớm phát huy hiệu quả của dự án, phát huy hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu, giảm tổn thất thiệt hại do xâm nhập mặn, trước mắt là mùa hạn mặn năm 2017. Kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực tiếp kiểm tra giám sát đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả công trình.  

Khảo sát công tác hỗ trợ khôi phục cây trồng sau hạn mặn năm 2016; tình hình quản lý đất công, đất bãi bồi và bảo vệ môi trường tại các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn huyện Châu Thành. Kết quả khảo sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, điều hành các sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thật tốt nhiệm vụ quản lý đất đai theo quy định pháp luật nói chung và nói riêng là việc quản lý đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông và ven biển. Vấn đề cụ thể là chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, về môi trường tại địa bàn huyện Châu Thành.

Giám sát Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê đánh giá về sự phát triển bền vững của khu công nghiệp Giao Long. Kết quả giám sát, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp Giao Long nhằm đáp ứng yêu cầu văn hóa – xã hội cho công nhân lao động trong khu công nghiệp; đầu tư xây dựng trạm quan trắc tự động cho Trạm xử lý môi trường toàn khu, quản lý và công khai số liệu quan trắc môi trường cho cộng đồng cùng giám sát. Kiến nghị Ban quản lý các khu công nghiệp buộc 100% doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện quan trắc môi trường theo quy định pháp luật; tiếp tục kêu gọi lắp đầy 100% diện tích công nghiệp toàn khu nhằm phát huy hiệu quả đầu tư tránh lãng phí, ưu tiên cho dự án sản xuất chế biến hàng nông thủy sản xuất khẩu.

Khảo sát Ủy ban nhân dân xã Quới Sơn về kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban về ô nhiễm môi trường kênh Lộ Ngang. Sau khi đi khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân xã, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành buộc 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ phải thực hiện thủ tục quản lý môi trường theo quy định pháp luật (báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường) và chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường (thu gom xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn quy định trước khi xả thải ra môi trường); hộ dân trong khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ có hệ thống thu gom xử lý nước thải hợp vệ sinh. Hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh Lộ Ngang đảm bảo yêu cầu phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp và giải tỏa nhanh các yếu tố tích tụ gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm những vi phạm gây ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật.

Giám sát Ủy ban nhân dân các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Chợ Lách, Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo sở ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng và các nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn nói chung, đảm bảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được đến với thực tiễn sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát cánh đồng lớn tại huyện Ba Tri (ảnh: Mộng Ni)

Khảo sát đối với Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh về nhiệm vụ chi ngân sách cho an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, Ban kiến nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nguồn hỗ trợ từ ngân sách chi cho hoạt động an ninh, quốc phòng ở cấp huyện và cấp xã trong tỉnh nhằm hỗ trợ cho các nội dung chi như chi bồi dưỡng huấn luyện, chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, chi cho công tác tuyên truyền phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và chi hỗ trợ cho công tác tuyển quân hàng năm. Xem xét điều tiết hợp lý nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực an toàn giao thông thuộc thẩm quyền của Công an huyện cho huyện để huyện tăng cường nguồn chi cho hoạt động an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Để chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban đã làm việc với các Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển kinh tế năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế năm 2018. Sau khi kết thúc các buổi làm việc, Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị Sở Công thương đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư vào khu, cụm công nghiệp; rà soát thu hồi giấy phép đầu tư đối với các dự án chậm triển khai đầu tư theo cam kết; tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp và cụm công nghiệp ở các địa phương; ưu tiên kêu gọi dự án đầu tư sản xuất công nghiệp là ngành chế biến nông – thủy sản chất lượng cao để gắn với phát triển nông nghiệp. Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng; giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 được giao và vốn chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017; tổ chức đấu thầu công khai minh bạch, lựa chọn tư vấn, thiết kế, thầu thi công có năng lực, đảm bảo tiến độ thi công dự án công trình về mặt thời gian, đảm bảo chất lượng. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung mọi nguồn lực đầu tư để phục hồi phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng lên mức tăng trưởng khu vực I đạt nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao (đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật, giống và biện pháp canh tác); tăng cường công tác phòng chống xâm nhập mặn, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đảm bảo năng suất sản lượng nông nghiệp, thủy sản; phát triển mạnh phong trào kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết nông dân tổ chức lại sản xuất hàng hóa theo thị trường và liên kết với doanh nghiệp xây dựng cánh đồng lớn, tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất theo phương thức chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững.

Họp Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh (ảnh: Mộng Ni)

Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh: Kỳ họp thứ 4, 5, 6, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 09 báo cáo, 41 dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách. Nội dung các Báo cáo thẩm tra của Ban đã đánh giá, phân tích thực trạng vấn đề, tỏ rõ chính kiến của Ban và đề xuất các giải pháp làm cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Ngoài các hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách, Trưởng, Phó Ban tham gia xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức các nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh như kế hoạch giám sát việc thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020; kế hoạch giám sát việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015. Trưởng Ban và một số ủy viên của Ban còn tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc: phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận; thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) trong các loại hình doanh nghiệp; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tham gia cùng Ban văn hóa - xã hội giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Trưởng Ban xem xét nội dung các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách để có ý kiến tại các Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hàng tháng để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thỏa thuận cho chủ trương đầu tư.

Đối chiếu chương trình công tác năm 2017, Ban đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra, đã thực hiện khảo sát một số nội dung bức xúc trong nhân dân và đề nghị các ngành cung cấp thông tin phục vụ cho kỳ họp giữa năm 2017. Những bất cập, hạn chế phát hiện quan khảo sát, giám sát Ban đếu có ý kiến, kiến nghị đến cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, Ban thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát của các cơ quan, địa phương. Trước khi thực hiện các hoạt động giám sát, Ban có sự đầu tư nghiên cứu sâu các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát. Hàng quý có tổ chức họp Ban để đánh giá hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động quý sau.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, trong quá trình hoạt động có hạn chế là phần lớn các ủy viên hoạt động kiêm nhiệm nên chưa sắp xếp được công việc chuyên môn để tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Ban.

Chương trình công tác năm 2018, Ban sẽ tham gia các hoạt động của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lệ kỳ giữa năm và cuối năm 2018 như: dự họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; thẩm tra các nội dung được phân công; họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp; dự kỳ họp; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

Dự kiến năm 2018, Ban sẽ giám sát Ủy ban nhân dân các huyện Bình Đại, Châu Thành, thành phố Bến Tre, Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số cơ quan có liên quan về việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; giám sát Ủy ban nhân dân các huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; giám sát các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và năm 2018; giám sát Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và năm 2018; giám sát tình hình thực hiện các chính sách, chế độ cho người dân đối với một số xã bãi ngang của huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú; giám sát Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tiến độ giải ngân một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; theo dõi và tiến hành giám sát việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát, khảo sát của Ban trong năm 2017./.

Bài, ảnh: Mộng Ni