Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách họp lệ kỳ tháng 11 năm 2017

Ngày đăng bài: 13/11/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Thực hiện chương trình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2017, ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại phòng họp số 05 Trung tâm hành chính huyện Chợ Lách, ông Phạm Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phiên họp, để thông qua  tình hình hoạt động tháng 11 và phương hướng tháng 12 năm 2017; báo cáo nội dung, chương trình Tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu chuẩn bị kỳ họp lần 6 (kỳ họp cuối năm 2017), Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự phiên họp có: Các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng, Phó hai Ban và Chuyên viên Nghiên cứu Hội đồng nhân dân huyện.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Ngọc Như)

Kết quả hoạt động trong tháng 11 năm 2017, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND huyện đã tổ chức  phiên họp liên tịch để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 (kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017) HĐND huyện; tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện; tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hoạt động HĐND các huyện, thành phố tại huyện Thạnh Phú; thực hiện tốt việc tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện theo quy định vào thứ 3 hàng tuần tại trụ sở tiếp công dân của huyện; tham dự kỳ họp HĐND lần thứ 6 (kỳ họp bất thường) tại UBND xã Tân Thiềng. Các Ban HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và họp Ban theo quy định; các Ban đã tổ chức 03 cuộc giám sát tại các xã Vĩnh Hòa, Phú Sơn theo kế hoạch.

Trong phương hướng tháng 12 năm 2017, Thường trực và các Ban và đại biểu HĐND huyện tâp trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thường trực và đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo quy định; tiếp tục tổ chức giám sát theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu chuẩn bị kỳ họp thứ 6 (kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017) HĐND huyện và tiếp tục thực hiện những công việc theo sự hướng dẫn của HĐND huyện và sự chỉ đạo của Huyện ủy.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch HĐND huyện đã lưu ý nhắc nhở một số vấn đề trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; Văn phòng HĐND & UBND huyện chuẩn bị hoàn chỉnh các tài liệu gửi đại biểu đúng thời gian quy định để tiếp xúc cử tri và họp tổ; xây dựng kế hoạch liên tịch, đề cương tiếp xúc cử tri và hướng dẫn thảo luận tổ góp phần tạo điều kiện thuận lợi phục vụ kỳ họp thứ 6 (kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2017) HĐND huyện, Khóa XI./.

                                                    Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như