Huyện Thạnh Phú – Ghi nhận qua Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND

Ngày đăng bài: 07/11/2017 | Tác giả: Lê Trung

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú  tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND với chủ đề "Kinh nghiệm, sáng kiến nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND". Đây là hội nghị thứ 2 trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức luân phiên tại các huyện, thành phố theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh.

Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Quang Triệu, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban HĐND, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND, chuyên viên Văn phòng HĐND các huyện, thành phố. Ông Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú, các đại biểu trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện và Thường trực HĐND 18 xã, thị trấn của huyện đăng cai được mời đến dự.

Quang cảnh hội nghị tại hội trường lớn UBND huyện (Ảnh: Văn phòng)

Tại hội nghị, sau Báo cáo Đề dẫn của Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú, đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã tập trung phát biểu tham luận phản ảnh cách làm và trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến tập trung vào nội dung, chủ đề của hội nghị. Hội nghị cũng đã nghe Thường trực HĐND xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú trình bày thực tế tình hình hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND địa phương và đề đạt một số yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND các xã, thị trấn. Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện Thạnh Phú cũng đã phát biểu trao đổi nhiều ý kiến về thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện trong công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri, giải trình và thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND và chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND theo thẩm quyền.

Hội nghị thống nhất đánh giá, nhận định những kết quả tích cực trong hoạt động HĐND của các địa phương thời gian qua, trong đó có vai trò điều hành của Chủ tọa kỳ họp, trách nhiệm thẩm tra của các ban HĐND, vai trò của tổ đại biểu trong tổ chức thảo luận tài liệu và trách nhiệm của đại biểu HĐND trong thảo luận, chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề tại kỳ họp. Tuy nhiên, trong tổ chức và điều hành kỳ họp cũng còn nhiều mặt khó khăn và những tồn tại, hạn chế nhất định, trong đó có phần khách quan do luật định, do cơ chế tổ chức và hoạt động của HĐND, đồng thời có phần chủ quan do sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, do khả năng cán bộ và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị.

Chủ trì hội nghị theo dõi các tham luận của đại biểu (Ảnh: Văn phòng)

Nhiều ý kiến trao đổi, phản ảnh những kinh nghiệm tực tế, cách làm sáng tạo phù hợp với quy định của pháp luật tập trung 3 nhóm nội dung chủ yếu như: Tổ chức và điều hành kỳ họp; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; giải trình thực hiện kiến nghị của cử tri, thực hiện quyền giám sát của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Đại biểu cho rằng, để kỳ họp đạt yêu cầu, điều quan trọng là văn bản trình kỳ họp phải được thực hiện đúng thời gian ấn định, bảo đảm chất lượng, đúng thẩm quyền và có sự thống nhất của cơ quan chủ trì. Thường trực HĐND cần xác định nội dung nào cần thiết, cấp bách đưa vào chương trình kỳ họp; nội dung nào chưa cần thiết nên xem xét để lại kỳ họp sau. Thường trực HĐND cần dự liệu tình huống, chủ động phương án xử lý những vấn đề phát sinh, chuẩn bị tâm thế tốt để điều hành kỳ họp; tạo không khí cởi mở để phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho các đại biểu, nhất là những đại biểu mới, ít phát biểu có thể mạnh dạn tích cực tham gia ý kiến. Việc thẩm tra tài liệu trình kỳ họp cần bảo đảm quy trình theo Khoản 2, Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thể hiện rõ chính kiến trong phân tích, phản biện vấn đề, khắc phục tư tưởng nể nang, ngại va chạm, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm. Về thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, cần phát huy vai trò của Tổ trưởng các tổ đại biểu trong gợi ý để đại biểu nghiên cứu, tích cực đóng góp ý kiến và phát biểu tranh luận những vấn đề có ý kiến khác nhau; phân công đại biểu đầu tư chủ động thảo luận sâu những nội dung phù hợp với lĩnh vực công tác để làm cơ sở đại biểu tham gia ý kiến. Cần thống nhất những vấn đề tổng hợp qua thảo luận ở tổ đại biểu và phân công đại biểu chuẩn bị nội dung thảo luận, thực hiện chất vấn tại kỳ họp. Việc tổ chức giải trình kiến nghị của cử tri, thực hiện quyền giám sát của đại biểu tại kỳ họp, đại biểu cho rằng cần có sự thống nhất với các đại biểu HĐND ứng cử tại đơn vị và UBMTTQVN địa phương xem xét phân loại những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp đầy đủ, chính xác, rõ ràng, có địa chỉ cụ thể, đúng thẩm quyền để chuyển đến các cơ quan giải quyết hoặc giải trình thực hiện tại kỳ họp đúng yêu cầu. Kiến nghị của cử tri cần được giải trình thỏa đáng và quan tâm thực hiện kịp thời nhằm bảo đảm vị thế của tổ chức dân cử…

Ông Huỳnh Quang Triệu, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết thúc hội nghị (Ảnh: Văn phòng)

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Huỳnh Quang Triệu, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá sự lựa chọn chủ đề thiết thực và sự tích cực tổ chức hội nghị của Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú cùng sự phối hợp đồng bộ của Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Trên cơ bản, hội nghị tổ chức đạt yêu cầu theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và Kế hoạch của Thường trực HĐND huyện đăng cai. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã phân tích, nhấn mạnh và định hướng nhiều vấn đề giúp đại biểu nhận thức rõ hơn những yêu cầu quan trọng, những nguyên tắc cơ bản và một số kinh nghiệm thực tế cũng như những vấn đề đúc kết tại hội nghị để các địa phương, đơn vị lưu ý vận dụng thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND nhằm bảo đảm thể hiện tính quyền lực của cơ quan dân cử ở địa phương./.