Ban kinh tế - ngân sách khảo sát Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày đăng bài: 07/11/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017. Tham gia đoàn khảo sát có các thành viên của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: Mộng Ni)

Kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển qua 9 tháng đầu năm 2017: Ước thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh thuộc ngân sách nhà nước qua 9 tháng năm 2017, đạt 68% kế hoạch, trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 65% kế hoạch, vốn từ nguồn sử dụng đất đạt 62% kế hoạch, vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt 83% kế hoạch, vốn ngoài nước đạt 62% kế hoạch, xổ số kiến thiết đạt 69% kế hoạch, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 69% kế hoạch, nguồn bội chi ngân sách đạt 17%.

Đạt được kết quả nêu trên là do công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư phát triển có chủ động theo tiến độ của từng dự án, tích cực tạo nguồn vốn để đầu tư, nhất là khâu thực hiện giải ngân vốn đầu tư. Những kết quả đạt được qua 9 tháng năm 2017 góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển tính tổng chung qua 9 tháng đầu năm 2017 chỉ đạt 68% kế hoạch là rất chậm. Giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế qua 9 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo còn 15 dự án của năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018 nhưng không đủ điều kiện phân bổ vốn năm 2018.

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại là do có thời điểm (6 tháng đầu năm 2017) nguồn cát san lắp khan hiếm, đội giá cao làm ảnh hưởng tiến độ thi công công trình; công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng kéo dài, chậm, một phần do thủ tục, mặt khác là do thiếu sự đồng tình trong dân; dự án chậm tiến độ, chất lượng thi công chưa đạt yêu cầu thiết kế phải gia cố chất lượng, việc đấu thầu, mua sắm thiếu minh bạch dẫn đến khiếu nại phải chờ xử lý, giải quyết hoặc phải tổ chức đấu qua nhiều vòng; năng lực chủ đầu tư, Ban quản lý dự án còn yếu, thiếu kinh nghiệm; quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn trường hợp sai định mức, đơn giá, chế độ chính sách lao động, khối lượng vượt so dự toán cần phải điều chỉnh; do năng lực tư vấn, thiết kế còn hạn chế dẫn đến nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh bản vẽ, tổng dự toán, điều chỉnh hạng mục dẫn đến chậm trễ.

Qua khảo sát, Ban kinh tế - ngân sách có một số kiến nghị đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: tăng cường kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng; giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 được giao và vốn chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017; tổ chức đấu thầu công khai minh bạch, lựa chọn tư vấn, thiết kế, thầu thi công có năng lực, đảm bảo tiến độ thi công dự án công trình về mặt thời gian, đảm bảo chất lượng; rà soát những công trình dự án hoàn thành, sớm nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành và tất toán công trình; huy động, đảm bảo nguồn vốn theo kế hoạch, giao cấp vốn đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo mọi điều kiện để dự án thi công nhanh; xúc tiến thu hồi nguồn tạm ứng cho dự án hoàn trả ngân sách theo quy định pháp luật./.

Các tin khác