Chương trình làm việc tháng 11 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 06/11/2017 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Tư

01

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 10 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Năm

02

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 10 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Sáu

03

- Ban pháp chế giám sát Tòa án nhân dân huyện Bình Đại về công tác xét xử năm 2017 (sáng).

- Ban văn hóa – xã hội dự sơ kết 01 năm quỹ vì người nghèo (sáng).

Thứ Hai

06

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban dự tập huấn về chính quyền địa phương do Bộ Nội vụ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Ban văn hóa – xã hội làm việc với Sở Y tế về tình hình đầu tư trang thiết bị, sử dụng cơ sở vật chất và hoạt động của một số Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh (chiều).

- Ban pháp chế giám sát Tòa án nhân dân huyện Châu Thành về công tác xét xử năm 2017 (sáng).

Thứ Ba

07

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Dự Lễ trao huy hiệu Đảng tại huyện Châu Thành (chiều, Đ/c Quang Triệu).

Thứ Tư

08

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ban pháp chế giám sát Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử năm 2017 (sáng).

Thứ Năm

09

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ Sáu

10

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (chiều).

Thứ Hai

13

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (chiều, Đ/c Quang Triệu).

- Họp Ban pháp chế thống nhất dự thảo báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Ba

14

- Tham gia cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (sáng, Đ/c Quang Triệu).

- Họp Ban kinh tế - ngân sách thống nhất dự thảo báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh (cả ngày).

- Họp Ban văn hóa – xã hội thống nhất dự thảo báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

Thứ Tư

15

Dự họp chi bộ (sáng).

Thứ Năm

16

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 16-18, Đ/c Thu Thảo).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi cơ sở (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Sáu

17

Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam do tỉnh tổ chức (sáng).

Thứ Bảy

18

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ Hai

20

Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ở các trường.

Thứ Ba

21

Họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh (cả ngày).

Thứ Tư

22

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 11 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Năm

23

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 11 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Sáu

24

- Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2017 và thống nhất nội dung giải trình tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 11 năm 2017 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Hai

27

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân (Ban pháp chế).

Thứ Tư

29

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11.

Thứ Năm

30

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11.