Giám sát công tác điều tra, cấp phát và thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế tại xã An Qui, huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 20/10/2017 | Tác giả: Lê Trung

Cấp phát và thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế là một trong những vấn đề cử tri thường phản ảnh và đại biểu HĐND đã trực tiếp chất vấn tại các phiên họp HĐND tỉnh, HĐND huyện. Ngày 29 tháng  9 năm 2017,  Ban Kinh tế  - Xã hội HĐND  huyện Thạnh Phú đã tổ chức giám sát đối với UBND xã An Qui về công tác này.

Đoàn giám sát do ông Phạm Văn Hùng, HUV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong ban và đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đại diện Thường trực HĐND huyện, ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự buổi giám sát.

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận: Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND xã có quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác điều tra, cấp phát và thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện qua nhiều kênh thông tin giúp người dân tiếp cận việc cấp phát Thẻ Bảo hiểm y tế và thực hiện quyền lợi trong khám và điều trị bệnh bằng Thẻ Bảo hiểm y tế. Tổng số đã cấp phát 8.270 Thẻ Bảo hiểm y tế, trong đó có 6.509 thẻ diện đối tượng xã bãi ngang, 1.089 thẻ diện hộ nghèo, 98 thẻ diện đối tượng trẻ em, 144 thẻ diện cận nghèo và 430 thẻ thuộc diện đối tượng gia đình chính sách, bảo trợ xã hội. Trạm y tế xã được xây dựng đạt chuẩn quốc gia với 6 nhân sự ổn định hoạt động (có 1 Bác sĩ đa khoa), trang bị 90 dụng cụ, phương tiện y tế  bảo đảm cơ bản yêu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Đến thời điểm giám sát, trạm đã khám và điều trị bệnh cho 5.893 lượt người, trong đó bệnh nhân có Thẻ Bảo hiểm y tế chiếm 91,92%.

Ông Phạm Văn Hùng, HUV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát (Ảnh: Hiền Mai)

Hạn chế, tồn tại chủ yếu là công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, chế độ Bảo hiểm y tế chưa đi vào chiều sâu, còn hơn 1.000 người do thường xuyên đi làm ăn xa chưa được điều tra, cập nhật thông tin để cấp phát Thẻ Bảo hiểm y tế; có 145 trường hợp Thẻ Bảo hiểm y tế cấp trùng đối tượng. Việc sử dụng dữ liệu, thông tin phục vụ cấp phát Thẻ Bảo hiểm y tế diện xã bãi ngang thiếu cập nhật, bổ sung đầy đủ, kịp thời nên còn tình trạng sai sót các thông tin trên Thẻ Bảo hiểm y tế, đặc biệt là cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện in sai địa chỉ trên thẻ 4/5 ấp. Việc khám và điều trị bệnh đối tượng Bảo hiểm y tế còn nhiều phiền hà do ràng buộc về thủ tục; cơ số thuốc chưa bảo đảm yêu cầu; một số phương tiện, dụng cụ chưa được khai thác, phát huy hiệu quả. Kinh phí phục vụ hoạt động cũng như yêu cầu mua sắm dụng cụ, trang thiết bị phục vụ hoạt động chưa được bảo đảm kịp thời.

Qua làm việc, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khuyến nghị một số vấn đề chủ yếu như: UBND xã cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách, chế độ Bảo hiểm y tế. Tổ chức điều tra, thống kê, cập nhật đầy đủ thông tin các trường hợp chưa có Thẻ Bảo hiểm y tế để đề nghị cấp phát bổ sung nhằm giúp người dân có điều kiện tiếp cận chính sách và dịch vụ ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện sớm khắc phục tình trạng sai sót thông tin, nhất là hàng loạt trường hợp sai tên ấp trên Thẻ Bảo hiểm y tế, đồng thời rà soát thu hồi, chấn chỉnh các trường hợp cấp Thẻ Bảo hiểm y tế trùng đối tượng. Trung tâm Y tế huyện cần có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Trạm y tế xã, nhất là bảo đảm yêu cầu khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, dụng cụ y tế được trang cấp; xem xét bố trí Y sĩ đa khoa, bảo đảm nhu cầu cơ số thuốc cũng như giải quyết kịp thời kinh phí hoạt động và mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động Trạm y tế xã trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Lê Trung