Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.

Ngày đăng bài: 20/10/2017 | Tác giả: Thanh Khoa

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ về Ban hành Quy chế lập, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Văn Đức Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự Hội nghị có: 22/39 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn có 18/22 đại biểu.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Thanh Khoa)

Tại Hội nghị Quý đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn được báo cáo viên phân tích rõ nội dung của Quy chế về Lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Thanh Khoa )

Kết thúc Hội nghị ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện nghiên cứu nội dung Nghị định để thực hiện thẩm tra các văn bản đảm bảo đúng qui trình, đúng qui định và đảm bảo chất lượng để trình Hội đồng nhân dân huyện; Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu văn bản để triển khai tổ chức thực hiện tại địa phương, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướn mắc báo cáo về Thường trực HĐND huyện để được hướng dẫn kịp thời./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Khoa