Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Ngày đăng bài: 19/10/2017 | Tác giả: Kim Sum

Ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp (ảnh: Kim Sum)

Sáng ngày 17/10/2017, tại Phòng họp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành họp thảo luận dự thảo báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tham dự buổi họp gồm có: Ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh- Trưởng đoàn giám sát; Ông Nguyễn Minh Triều - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Qưới-Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ông Đặng Thành Minh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, các chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan như: Sở Xây dựng, Trung tâm Tư vấn và kiểm định Xây dựng Bến Tre, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư phát biểu tại buổi họp (ảnh: Kim Sum)

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan đã thảo luận, cho ý kiến trao đổi giải trình về các nội dung đánh giá trong dự thảo báo cáo, đề nghị Đoàn giám sát cân nhắc vì cho rằng Ban quản lý dự án đã thực hiện việc lựa chọn nhà thầu và đưa ra các tiêu chí mời thầu đúng theo quy định. 

Ông Lê Văn Mười-Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu nhận định tại cuộc họp, từ đầu năm 2014 đến nay, Ban quản ly dự án đã triển khai thực hiện các công trình, dự án đúng quy định, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, nhiều gói thầu xây dựng có giá trúng thầu từ 11% trở lên so với giá mời thầu, làm lợi cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những mặt hạn chế như đã nêu trong dự thảo báo cáo. Theo kiến nghị của đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, Đoàn giám sát sẽ xem sét cân nhắc chỉnh sửa một số điểm đã được giải trình làm rõ để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo./.

Tin, ảnh: Kim Sum

Các tin khác