Phân bổ biên chế công chức - vấn đề còn nan giải của UBND huyện Chợ Lách

Ngày đăng bài: 19/10/2017 | Tác giả: Kim Sum

Chiều ngày 17/10/2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội của tỉnh Bến Tre năm 2017.

Ông Nguyễn Minh Triều-Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Chợ Lách (ảnh: Kim Sum)

Tham dự buổi giám sát gồm có: Ông Nguyễn Minh Triều - Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng đoàn giám sát; Ông Lê Trung Thể-Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ- Sở Nội vụ. Đơn vị chị sự giám sát có: Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách; Ông Trần Thanh Trung-Trưởng Phòng Nội vụ huyện Chợ Lách và Bà Bùi Thị Lệ Quyên - Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Lách; cùng các chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Chợ Lách tham dự.

Ông Trần Thanh Trung-Trưởng Phòng Nội vụ huyện Chợ Lách báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (ảnh: Kim Sum)

Theo báo cáo kết quả giám sát, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách gồm có 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc; 08 đơn vị sự nghiệp (trong đó: có 05 đơn vị đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và 03 đơn vị thuộc các phòng chuyên môn của huyện) và 04 Hội hoạt động trên địa bàn huyện.

Tính đến thời điểm hiện tại số biên chế công chức UBND huyện Chợ lách đã bố trí sử dụng là 93/99 biên chế; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 02/02. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 58 người, trong đó số lượng người làm việc được tỉnh giao là 46 người; số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân huyện giao là 12 người, đến nay đã bố trí được 56/58 người; số lượng người làm việc trong các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện được tỉnh giao là 09 người, đã bố trí 09/09 người. Về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp và cấp phó Ủy ban nhân dân cấp xã luôn được đảm bảo số lượng không vượt quá quy định.

Khó khăn lớn nhất của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách đối với các cơ quan hành chính là do trong các năm qua vẫn còn một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện chưa tuyển đủ số biên chế được giao, mặc dù huyện có cử các đối tượng này tham dự thi tuyển trong các kỳ thi tuyển công chức tỉnh đã qua nhưng vẫn không có trường hợp nào trúng tuyển. Đối với các đơn vị sự nghiệp, còn nhiều viên chức chuyên ngành chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp do một số Bộ chuyên ngành chưa có hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của từng viên chức chuyên ngành.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Minh Triều–Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định: Thời gian qua, UBND huyện Chợ Lách đã thực hiện tốt biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, về sắp xếp bộ máy, việc phân bổ công chức, có chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ biên chế công chức. Đồng thời, ông Triều cũng đề nghị UBND huyện Chợ Lách cần thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế của tỉnh giao. Đối với đề xuất kiến nghị giải quyết những khó khăn của huyện, Đoàn giám sát sẽ xem xét và có đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới./.

Tin ảnh: Kim Sum.

Các tin khác