HĐND huyện Thạnh Phú giám sát công tác củng cố, nâng chất xã văn hóa gắn với xây dựng các tiêu chí nông thôn mới xã Giao Thạnh

Ngày đăng bài: 12/10/2017 | Tác giả: Lê Trung

Đoàn giám sát HĐND huyện Thạnh Phú do ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát công tác củng cố, nâng chất xã văn hóa gắn với xây dựng các tiêu chí nông thôn mới đối với UBND xã Giao Thạnh. Đây là một trong 5 xã nằm trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới của huyện giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Đợt giám sát được tiến hành vào cuối tháng 9 năm 2017 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban HĐND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Qua khảo sát cảnh quan - môi trường, các tiêu chí hộ gia đình văn hóa, hoạt động của Ban quản lý tổ NDTQ và làm việc với UBND xã, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả chủ yếu từ đầu năm 2017 đến nay như: Xã có quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện việc củng cố, nâng chất xã văn hóa gắn với xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh; định kỳ hàng tháng phát động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh - môi trường; duy trì hoạt động các tổ NDTQ. Các tiêu chí hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa được giữ vững và có bước phát triển như hàng rào cây xanh, cột cờ tuýp sắt, nhà tắm kín đáo, xây dựng giao thông nông thôn…, góp phần thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Người dân có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh - môi trường, củng cố các tiêu chí hộ gia đình văn hóa, thể hiện sự đồng thuận tham gia xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và phát triển; an ninh, trật tự xã hội cơ bản ổn định. Quan tâm triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới. Ban Chỉ đạo xã và các Ban Phát triển ấp định kỳ tổ chức tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia thực hiện những phần việc thuộc trách nhiệm của người dân, hàng tháng tổ chức sơ  kết đánh giá tiến độ thực hiện và chỉ đạo những công việc tiếp theo. Theo báo cáo của xã, đến nay đã có 11/19 tiêu chí đạt như: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Thông tin và truyền thông, Thu nhập, Lao động có việc làm, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh.

Ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát (Ảnh: Lê Dẫn)

Hạn chế, tồn tại chủ yếu là công tác tuyên truyền, phát động nhân dân nâng cao các tiêu chí hộ gia đình văn hóa gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới chưa đi vào chiều sâu; thiếu thường xuyên định kỳ kiểm tra, nâng chất và phát động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh - môi trường; một bộ phận người dân chưa nêu cao ý thức trong chỉnh trang khuôn viên nhà cửa. Khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa hiệu quả chưa cao; một số tiêu chí có phần xuống cấp thiếu kịp thời củng cố (hệ thống thông tin, cổ động trực quan, vệ sinh - môi trường, hàng rào cây xanh…); 24/69 tổ NDTQ hoạt động khá, trung bình (chiếm 34,78%); hộ gia đình văn hóa được công nhận hàng năm đạt thấp (81,43%/90%); tỷ lệ hộ dân xây dựng hố xí tự hoại đạt 82,05%/95%. Chỉ đạo phát động xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới thiếu đồng bộ, nhịp nhàng; sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo xã, Ban Phát triển ấp và cán bộ được phân công hỗ trợ thực hiện tiêu chí chưa chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân chưa tích cực tham gia, chưa xác định công việc cụ thể để thực hiện. Huy động các nguồn lực đóng góp chưa nhiều, nhất là trong phát triển giao thông nông thôn. Các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất hoạt động hiệu quả chưa cao; còn 19 cơ sở nuôi tôm chưa lập hồ sơ, thủ tục quản lý hành chính về môi trường nuôi thủy sản theo quy định.

Quang cảnh khảo sát và làm việc với Ban Quản lý Tổ NDTQ số 9, ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh (Ảnh: Lê Trung)

Qua phân tích, đánh giá tình hình và trao đổi, góp ý những vấn đề cần thiết, Đoàn giám sát của HĐND huyện đề nghị một số vấn đề chủ yếu như:

Đối với UBND xã Giao Thạnh: Cần tăng cường tuyên truyền, phát động và định kỳ tổ chức kiểm tra nâng chất xã văn hóa; duy trì thực hiện chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh - môi trường định kỳ. Tích cực vận động nhân dân củng cố hoàn thiện các tiêu chí hộ gia đình văn hóa theo hướng xây dựng xã nông thôn mới. Có kế hoạch củng cố, nâng cấp hệ thống thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan; nâng chất hoạt động các tổ NDTQ theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Bến tre về Ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và quy trình phân loại Tổ NDTQ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí xã nông thôn mới, qua đó xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí với giải pháp, cách làm, thời gian và phân công trách nhiệm cụ thể; phát động các đợt cao điểm và hàng tháng tổ chức sơ kết để thúc đẩy tiến độ thực hiện. Tuyên truyền, phát động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân hưởng ứng xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới theo lộ trình đã triển khai. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Văn phòng Nông thôn mới huyện để được trợ giúp, định hướng thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, trước mắt tập trung thực hiện các tiêu chí có điều kiện đạt trong năm 2017 như: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Hình thức tổ chức sản xuất…và hoàn thiện các tiêu chí đã đạt theo chuẩn quy định. 

Đối với UBND huyện: Quan tâm tác động về vốn xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương theo Đề án hỗ trợ nhà ở được tỉnh phê duyệt; mở rộng hệ thống mạng nước máy đến các ấp Giao Tân, Giao Hiệp, Giao Bình, Giao Lợi nhằm đạt tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định; sớm cho ý kiến về trường hợp xã đã đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng trường Tiểu học Giao Thạnh theo hướng đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ xã tập huấn điều tra, thống kê và xác định tiêu chí Thu nhập của địa phương./.

Bài, ảnh: Lê Trung