Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú tổ chức phiên họp định kỳ tháng 9 năm 2017

Ngày đăng bài: 09/10/2017 | Tác giả: Lê Trung

Để đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện  trong tháng 9 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tháng 10 năm 2017, sáng ngày 05 tháng 10 năm 2017, Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú đã tổ chức phiên họp định kỳ tháng 9 năm 2017.

Phiên họp tiến hành dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Bé Năm, UVBTVHU, Chủ tịch HĐND huyện cùng đông đủ các đại biểu trong Thường trực HĐND, Phó Trưởng các ban HĐND, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND  huyện.

Các đại biểu chuyên trách trong Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện theo dõi ý kiến thảo luận tại phiên họp (Ảnh: Lê Trung)

Qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện trong tháng 9 năm 2017 với những công tác trọng tâm như: Tập trung tổ chức các hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2017. 2 Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường nuôi thủy sản, thực hiện các quy định quản lý nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh đối với UBND xã An Điền; giám sát công tác củng cố, nâng chất xã văn hóa gắn với xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới đối với UBND xã Giao Thạnh. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát việc cấp phát và thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế trong nhân dân đối với UBND xã An Qui; triển khai nội dung chuẩn bị giám sát công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước và các loại quỹ đối với UBND xã Thạnh Phong. Ban Pháp chế HĐND huyện đã triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức giám sát công tác giải quyết đơn - thư kiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND xã Mỹ An; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đối với UBND xã Thới Thạnh. Ban Pháp chế đã tiếp nhận đơn khiếu kiện về thi hành án dân sự của công dân xã An Điền, đồng thời tổ chức phiên làm việc với Tóa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện để bàn biện pháp thực hiện. Thường trực HĐND huyện ban hành văn bản Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện về 6 nội dung kiến nghị của cử tri và của đại biểu HĐND huyện đã được bàn giải pháp thực hiện tại phiên họp định kỳ tháng 8 năm 2017; duy trì chế độ tiếp công dân của Chủ tịch HĐND; xây dựng và ban hành Kế hoạch, Báo cáo Đề dẫn chuẩn bị tổ chức hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến  tổ chức kỳ họp HĐND huyện” vào ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Phiên họp đã đóng góp và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện tháng 10 năm 2017 với những công tác chủ yếu như: Tiếp tục tổ chức các hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2017, trọng tâm là giám sát công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước và các loại quỹ; công tác giải quyết đơn - thư kiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ở các địa phương, đơn vị; chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến tổ chức kỳ họp HĐND huyện” theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh; xây dựng nội dung tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017).

Phiên họp đã đi sâu bàn thảo việc phát huy hiệu quả công tác giám sát của HĐND và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Theo đó, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện ngoài việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, cần thiết các vấn đề sẽ được chất vấn tại kỳ họp HĐND hoặc tổ chức giải trình tại các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện. Cùng với việc tổ chức làm việc với Thường trực HĐND, các ban HĐND các xã, thị trấn định kỳ theo quy chế, Thường trực HĐND huyện sẽ xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian cụ thể để trực tiếp làm việc với Thường trực HĐND, các ban HĐND các xã, thị trấn trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Lê Trung