Ba Tri: Tổ chức họp giao ban quý III năm 2017 với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày đăng bài: 09/10/2017 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 03 tháng 10 năm 2017, Thường trực HĐND huyện Ba Tri do ông Nguyễn Văn Trai – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND các xã, thị trấn về kết quả hoạt động HĐND cấp xã trong các tháng đầu năm 2017. Tham dự cuộc họp gồm có: Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó 02 Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; đại diện Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, cùng với 24/24 xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi họp giao ban ( ảnh: Long Hà)

Trong 09 tháng đầu năm 2017, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng theo quy định, chất lượng các kỳ họp được nâng lên; phối hợp tốt với Ủy ban MTTQ xã trong việc tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri. Xây dựng và ban hành nghị quyết giám sát, tổ chức giám sát, qua giám sát có kết luận cụ thể, đã tác động đến UBND xã, thị trấn trong việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; 02 Ban HĐND xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, tổ chức thẩm tra các báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn vẫn còn một số hạn chế như: tổ chức giám sát còn ít, giám sát chưa mạnh và sâu; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết quả giám sát có mặt còn hạn chế; 02 Ban HĐND xã, thị trấn còn lúng túng trong hoạt động, nhất là công tác thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp, chất lượng thẩm tra báo cáo tính phản biện chưa cao. Một ít đại biểu HĐND xã, thị trấn hoạt động chưa đều, ít nghiên cứu tài liệu và tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào việc ban hành nghị quyết

Để thực hiện tốt các hoạt động HĐND cấp xã trong thời gian tới, thay mặt Thường trực HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Trai – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND xã, thị trấn chuẩn bị chu đáo các công việc để tổ chức tốt kỳ họp cuối năm 2017. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Nâng cao hơn nữa vai trò điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc điều hòa hoạt động của đại biểu và của 02 Ban HĐND. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giám sát, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ vụ chính trị quan trọng và những vấn đề bức xúc trong dân ở địa phương./.

 

Tin, ảnh: Long Hà