Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp thành viên Ban quý III năm 2017

Ngày đăng bài: 04/10/2017 | Tác giả: Nguyễn Lâm

Chiều ngày 03 tháng 10 năm 2017, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi họp thành viên Ban; Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban chủ trì buổi làm việc để đánh giá kết quả hoạt động của Ban trong quý III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017 và cho ý kiến nội dung giám sát, khảo sát năm 2018.

Quang cảnh buổi họp (ảnh: Nguyễn Lâm)

Trong quý III năm 2017, các thành viên Ban đã tham dự kỳ họp, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, khóa IX đầy đủ, đồng thời đã triển khai được 02 nội dung giám sát theo Chương trình số 819/CTr-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2016 về hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh năm 2017.

Ngoài ra, bộ phận chuyên trách của Ban còn tham gia đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân; tham dự khá tốt các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh.

Nhìn chung, trong quý III, Ban đã hoàn thành tốt theo kế hoạch đã đề ra. Trong quý IV, Ban sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng kế hoạch và tiến hành khảo sát tình hình đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoạt động của một số Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh; thẩm tra các nội dung tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; dự kỳ họp và tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, khóa IX.

Dự kiến, trong năm 2018, Ban sẽ tiến hành 5 chuyên đề giám sát sau:

1. Hoạt động của các cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên với Trung tâm dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề.

2. Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực Y tế.

3. Tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ và việc thực hiện các chính sách liên quan đến lao động nữ.

4. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn  tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa, trùng tu bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử; bảo tồn văn hóa dân gian./.

Tin, ảnh: Nguyễn Lâm