HĐND huyện Thạnh Phú giám sát công tác quản lý môi trường nuôi thủy sản tại xã An Điền

Ngày đăng bài: 02/10/2017 | Tác giả: Lê Trung

Ô nhiễm môi trường nuôi tôm là một trong những vấn đề bức xúc thường được cử tri phản ánh và kiến nghị cần được quan tâm quản lý tốt nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển sản xuất bền vững. Trung tuần tháng 9 năm 2017, Đoàn giám sát của HĐND huyện Thạnh Phú đã tổ chức giám sát vấn đề này tại UBND xã An Điền.

Đoàn giám sát do bà Trần Thị Mai, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban HĐND, UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Quang cảnh Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã An Điền (Ảnh: Hiền Mai)

Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND xã có quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác quản lý môi trường nuôi thủy sản, thực hiện các quy định quản lý hoạt động nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh với những kết quả chủ yếu như: Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh tỉnh Bến Tre; Công văn số 1173/UBND-KT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện về việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực nuôi thủy sản và một số văn bản có liên quan. Thường xuyên thông tin lịch thời vụ, khuyến cáo tình hình dịch bệnh, kết quả quan trắc môi trường đến các hộ nuôi tôm, vận động hộ nuôi xây dựng ao lắng, ao chứa bùn và xử lý ao nuôi theo quy định. Xã tổ chức công khai đường dây nóng để người dân kịp thời thông tin khi có yêu cầu, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường nuôi thủy sản. Xã có 261 cơ sở nuôi tôm ký cam kết bảo đảm môi trường, được cấp sổ theo dõi hoạt động nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh. Chế độ  thông tin, báo cáo, phối hợp với các ngành chức năng huyện được thực hiện cơ bản. Thành lập Tổ theo dõi, xử lý sản xuất thủy sản gây ô nhiễm môi trường và tổ chức kiểm tra, lập biên bản đối với những cơ sở vi phạm. 4 Ban quản lý vùng nuôi ở 4 ấp hoạt động ổn định, hàng tháng họp định kỳ để thông tin tình hình thả nuôi, tuyên truyền dịch bệnh, giá cả thị trường đến từng hộ dân. Tổ chức thống kê 239 cơ sở nuôi có diện tích dưới 0,5 ha; 19 cơ sở có diện tích từ 0,5 đến 10 ha; 03 cơ sở nuôi có diện tích từ 10 ha trở lên.

Hạn chế chủ yếu là việc thông tin, tuyên truyền chưa được sâu rộng, một bộ phận người dân ý thức bảo vệ môi trường chưa cao, nhiều trường hợp tự ý xả nước thải chưa xử lý ra môi trường, gây ảnh hưởng đến các hộ nuôi xung quanh và thiệt hại nguồn lợi thủy sản. Việc thu phí nước thải chưa được quan tâm, còn nhiều cơ sở nuôi thủy sản chưa chấp hành nộp phí nước thải theo quy định. Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm chưa mang tính răn đe, tình trạng bơm bùn, xả nước thải chưa qua xử lý còn phổ biến. Thực tế, xã chỉ có 52/261 cơ sở nuôi tôm có ao chứa bùn, còn 209 cơ sở chưa có ao chứa bùn. Hoạt động Tổ Theo dõi, xử lý sản xuất thủy sản gây ô nhiễm môi trường và các Ban Quản lý vùng nuôi hiệu quả chưa cao, chưa tích cực kiểm tra, theo dõi và báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm để xử lý.

Góc cảnh nuôi tôm biển bán thâm canh tại xã An Điền (Ảnh: Lê Trung)

Qua giám sát, Đoàn giám sát của HĐND huyện kiến nghị một số vấn đề chủ yếu như:

Đối với UBND xã An Điền: Cần tăng cường thực hiện tốt thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh sâu rộng trong nhân dân; vận động nhân rộng mô hình “Bơm bùn trồng cỏ”; hướng dẫn các hộ nuôi tôm thực hiện đúng quy định bảo đảm môi trường, không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; sản xuất bảo đảm đúng lịch thời vụ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Theo dõi, xử lý sản xuất thủy sản gây ô nhiễm môi trường và các Ban Quản lý vùng nuôi, xây dựng kế hoạch hoạt động, bố trí lịch kiểm tra cụ thể tất cả các hộ nuôi tôm, bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính về môi trường. Hướng dẫn các cơ sở nuôi tôm đăng ký thực hiện “Đề án bảo vệ môi trường đơn giản” theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giám sát chặt chẽ quá trình bơm bùn ở các ao nuôi, kiên quyết xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường theo Công văn số 1173/CV-UBND ngày 22/5/2017 của UBND huyện. Phối hợp Ban Quản lý vùng nuôi nắm bắt tình hình đăng ký thủ tục hành chính về môi trường, các trường hợp xử phạt, tình hình dịch bệnh để kịp thời báo về trên theo dõi, chỉ đạo. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 345/HD-STNMT ngày 20/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, Công văn số 246/PTNMT ngày 26/5/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải năm 2017.

Đối với UBND huyện: Chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ xã củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ Theo dõi, xử lý sản xuất thủy sản gây ô nhiễm môi trường và các Ban Quản lý vùng nuôi; kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra, thực hiện tốt kiểm dịch chất lượng tôm giống; hướng dẫn thu phí nước thải, thực hiện thủ tục hành chính về môi trường và đề xuất các giải pháp hữu hiệu quản lý môi trường nuôi thủy theo đúng quy định./.

 

Tin ảnh: Lê Trung