Ba Tri: Giám sát kết quả kiểm tra, xử lý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép

Ngày đăng bài: 29/09/2017 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2017, Thường trực HĐND huyện Ba Tri do ông Nguyễn Văn Nghị – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả công tác kiểm tra, xử lý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép của UBND huyện. Tham dự Đoàn giám sát gồm có: Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng với lãnh đạo UBND huyện và các ngành chuyên môn liên quan.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Long Hà)

Thời gian qua, UBND huyện có quan tâm, chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn huyện và ban hành văn bản, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện. Giao trách nhiệm Phòng Tài nguyên và Môi theo dõi, kiểm tra và xử lý kết quả đã phát hiện 3.917 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, trong đó có 2.100 trường hợp chuyển sang đất ở, trong năm 2017 đã xử phạt 01 trường hợp, hướng dẫn 54 trường hợp thực hiện hồ sơ xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Một số UBND các xã, thị trấn có thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép và tuyên truyền người dân về thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng đất.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, xử lý việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép của UBND huyện còn một số hạn chế như:  

Tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép xảy ra nhiều, đặc biệt là việc chuyển sang đất ở nhưng chưa được xử lý triệt để; công tác kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn các xã, thị trấn trong xử lý việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép đôi lúc còn chưa sâu sát. Công tác hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý quy hoạch sử dụng đất và kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch chưa thật sự tốt, thời gian qua còn để người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; việc quản lý quy hoạch sử dụng đất của xã còn nhiều mặt hạn chế, chưa chặt chẽ.

Kết thúc giám sát ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện cần phát huy những mặt làm được và khắc phục những hạn chế để lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép./.

Tin, ảnh: Long Hà