Ba Tri: Giám sát kết quả thực hiện chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ

Ngày đăng bài: 28/09/2017 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ba Tri đã tổ chức Đoàn giám sát đến làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc thực hiện chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2017. Tham dự buổi giám sát gồm có: ông Nguyễn Văn Lý – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, ông Trương Công Chánh – Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Quang cảnh Đoàn giám sát hoạt động Phòng Kinh tế và Hạ tầng (ảnh: Long Hà)

Đoàn giám sát đánh giá cao các kết quả đạt được của Phòng Kinh tế và Hạ tầng trong việc triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ của huyện năm 2017. Hoạt động công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, phát triển ổn định, giá trị ước đạt trên 01 ngàn tỷ đồng, đạt 75,76% kế hoạch; các mục tiêu về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đều được triển khai thực hiện. Công tác quy hoạch khu công nghiệp được thực hiện tốt như: quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp An Đức – Thị trấn; hoàn thành quy hoạch 1/500 cụm công nghiệp An Hòa Tây; công tác mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp cũng được quan tâm thực hiện.

Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, tổng mức luân chuyển hàng hóa 9 tháng đầu năm đạt 800 tỷ đồng. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương của huyện trong việc mở rộng các chợ Mỹ Chánh, An Bình Tây và xây dựng mới chợ Ba Tri, chợ đêm,… các dịch vụ ngân hàng cho vay, bưu chính viễn thông đạt kết quả khá đã góp phần đưa hoạt động thương mại, dịch vụ của huyện ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế như: Một số xã chưa quan tâm chỉ đạo phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại tại địa phương; việc nâng cấp, mở rộng và di dời một số chợ còn gặp khó khăn, tiến độ thực hiện còn chậm. Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ cho doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất còn hạn chế, việc tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng có mặt còn bất cập và chưa kịp thời. Công tác quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ còn hạn chế.

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị Phòng tiếp tục phát huy những mặt làm được và khắc phục những mặt hạn chế để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành trong việc phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ của huyện./.

Tin, ảnh: Long Hà