Ba Tri: Giám sát kết quả giảm nghèo xã An Hiệp

Ngày đăng bài: 27/09/2017 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2017, Thường trực HĐND huyện Ba Tri tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo của UBND xã An Hiệp. Tham dự Đoàn giám sát gồm có: Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã An Hiệp.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Long Hà)

Thời gian qua, UBND xã có quan tâm chỉ đạo việc triển khai công tác giảm nghèo tại địa phương như xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện từ xã đến ấp, Tổ NDTQ và người nghèo để nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ các chính sách cho người nghèo và sự đồng thuận của nhân dân như: vốn vay ưu đãi; các chương trình khuyến nông, khuyến ngư; dạy nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, trợ giúp pháp lý,… đã góp phần nâng cao đời sống người nghèo, từng bước giúp người nghèo thoát nghèo bền vững;

Tổ chức triển khai thực hiện đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo giai đoạn 2016-2020, kết quả năm 2016 xã đã có 11 hộ thoát nghèo; 01 hộ thoát nghèo khi tham gia chương trình khởi nghiệp thoát nghèo.

Tuy nhiên, xã còn một số hạn chế, khó khăn như: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao (29, 38% và 10,46%), là một trong 07 xã của huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%. Kết quả thực hiện đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 số hộ chưa thoát nghèo còn cao (19 hộ cận nghèo, 07 hộ nghèo).

Đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được thời gian qua của UBND xã An Hiệp về việc thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Trai – Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Đoàn giám sát yêu cầu UBND xã tiếp tục phát huy những mặt làm được và khắc phục những hạn chế để lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt công tác giảm nghèo của xã trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Long Hà