Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ba Tri giám sát hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Ngày đăng bài: 26/09/2017 | Tác giả: Long Hà

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ba Tri do ông Nguyễn Hồng Vân làm Trưởng đoàn đã tổ chức Đoàn giám sát đến làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban trong năm 2017. Tham dự buổi giám sát gồm có: ông Nguyễn Văn Lý – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát ( ảnh: Long Hà)

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện đã thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017, tiến độ giải ngân các nguồn vốn: đầu tư xây dựng đạt 55,8% kế hoạch, nguồn vốn sử dụng đất đạt 54% kế hoạch, nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục đạt 65,4% kế hoạch, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 65,1% kế hoạch,….Hầu hết các công trình trong danh mục đều được triển khai thi công. Công tác tổ chức giám sát chặt chẽ về tiến độ thi công và chất lượng công trình đúng theo quy định. Thủ tục thanh quyết toán, giải ngân các công trình đã hoàn thành được thực hiện kịp thời và chặt chẽ đúng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình xây dựng một số nơi còn chưa tốt và chặt chẽ; một số công trình đã hoàn thành nhưng tỷ lệ thanh toán còn thấp. Thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công còn kéo dài và một số công trình còn vướng khâu giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị Ban tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm nhất là các công trình của xã xây dựng nông thôn mới và thực hiện tiến độ giải ngân theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác giám sát các công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng; phối hợp tốt với các xã, thị trấn trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch./.

Tin, ảnh: Long Hà