Nên đề ra lộ trình mới cho công tác quy hoạch phát triển du lịch Bến Tre

Ngày đăng bài: 25/09/2017 | Tác giả: Nguyễn Lâm

Ngày 14 tháng 12 năm 2007, HĐND tỉnh Bến Tre, khóa VII đã thông qua Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch của tỉnh, đồng thời cho ý kiến và thành lập các đơn vị: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (năm 2011), Ban Điều phối Cụm liên kết phát triển du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long (năm 2013), Trạm thông tin hướng dẫn khách du lịch (tháng 7/2017). Sau 10 năm triển khai Quy hoạch phát triển du lịch, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần đổi mới để phù hợp với tính hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre.

Tàu du lịch đưa du khách tham quan Khu du lịch sinh thái cồn Phụng (ảnh: Nguyễn Lâm)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND

Sau 10 năm thực hiện, 4/5 chỉ tiêu cơ bản về phát triển du lịch theo Nghị quyết số 21/2007/NQ- HĐND đã được chính quyền địa phương thực hiện đạt và vượt mức mà HĐND tỉnh đề ra đến năm 2020. Lượng khách du lịch, thu nhập từ du lịch, vốn đầu tư toàn xã hội để phát triển du lịch đều tăng qua từng năm; các tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh đã được hình thành.

Hệ thống hạ tầng du lịch: cầu, đường, viễn thông, điện, nước từng bước được hoàn thiện; thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư. UBND tỉnh và ngành văn hóa, thể thao, du lịch có tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch của địa phương trong và ngoài tỉnh; đã ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch với một số tỉnh, thành phố; thành lập cụm liên kết phát triển du lịch phía đông đồng bằng sông Cửu Long, giúp cho du khách biết nhiều hơn về du lịch Bến Tre và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị lữ hành kết nối các tuyến du lịch.

Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hoạt động du lịch được ngành văn hóa, thể thao và du lịch quan tâm thực hiện; kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng chuyên môn trong công tác phục vụ du khách tại các điểm du lịch từng bước được nâng lên.

Tại các khu du lịch, điểm du lịch, các doanh nghiệp có đầu tư để cải thiện chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời có đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu điểm đến để thu hút du khách.

Bên cạnh những dự án được tỉnh kêu gọi, ưu tiên đầu tư thì một số dự án không nằm trong quy hoạch cũng đã hình thành như: Forever Green Resort (huyện Châu Thành), du lịch biển Cồn Bửng (huyện Thạnh Phú) đã thu hút được nhiều du khách, tạo nên điểm nhấn du lịch của tỉnh.

Những khó khăn, hạn chế

Mặc dù việc thực hiện Quy hoạch đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng nhìn chung ngành du lịch phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển du lịch có tăng nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch còn hạn chế. Các điểm du lịch hiện tại còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát, chủ yếu là điểm dừng chân, thiếu điều kiện vui chơi, giải trí hấp dẫn, vì vậy nguồn thu từ du lịch còn thấp. Sản phẩm du lịch chất lượng chưa cao; chưa kết nối được nhiều nhà đầu tư để tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, chưa xây dựng được thương hiệu du lịch xứ dừa.

Chưa có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu, nhất là nguồn nhân lực được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ; đa số các điểm du lịch nhỏ lẻ sử dụng lao động là người thân trong gia đình, lao động nhàn rỗi ở địa phương nên kiến thức, kỹ năng còn hạn chế, tác phong phục vụ chưa chuyên nghiệp.

Công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch mặc dù có thực hiện nhưng chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; chưa có website chính thức để quảng bá du lịch của tỉnh.

Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, nhận thức của cán bộ cơ sở và người dân về tham gia phát triển du lịch chưa cao.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong Ban chỉ đạo Phát triển du lịch của tỉnh chưa chủ động, chưa chặt chẽ, nhiều địa phương vẫn xem phát triển du lịch là chức năng, nhiệm vụ riêng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiều dự án ưu tiên đầu tư được đề ra trong Nghị quyết đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc được triển khai thực hiện nhưng không đạt được mục đích phát triển du lịch như dự kiến. Có nhiều nguyên nhân như một số dự án tính khả thi không cao: Làng Du kích Đồng Khởi gắn với khu di tích lịch sử Đồng Khởi, điểm du lịch biển Thừa Đức và điểm du lịch biển Thới Thuận, huyện Bình Đại; một vài dự án khác không triển khai được do vấn đề ô nhiễm môi trường: Dự án phát triển du lịch cộng đồng 8 xã ven sông của huyện Châu Thành: xã Tiên Long trước đây có khu du lịch cồn Tiên khá thu hút du khách, sau đó tỉnh cho thuê nuôi cá da trơn, nước sông bị ô nhiễm làm giảm hoạt động du lịch; Khu du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng cồn Ốc: nhà đầu tư có khảo sát, nhưng do vấn đề ô nhiễm môi trường do chăn nuôi của người dân địa phương nên nhà đầu tư dừng bỏ dự án.

Ngoài ra, có tình trạng nhà đầu tư đầu tư sai mục đích kéo dài trong nhiều năm như điểm du lịch sinh thái Cồn Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 cho Công ty cổ phần Phú Bình, nhưng đến nay dự án triển khai không đúng tiến độ, không đúng mục đích.

Đã 10 năm đầu tư xây dựng, điểm du lịch sinh thái Cồn Phú Bình vẫn còn rất hoang sơ, chưa thể thu hút được du khách, nguyên nhân được xác định do Công ty cổ phần Phú Bình (chủ đầu tư) chưa tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch như đã cam kết (ảnh: Nguyễn Lâm)

Nên có lộ trình mới đề ngành du lịch phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Đề ngành du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã đề nghị:

Tiến hành đánh giá 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong năm 2017, trên cơ sở đó, UBND tỉnh tham mưu xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND hoặc bổ sung giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tế phát triển du lịch hiện nay của địa phương cho giai đoạn từ nay đến năm 2030, phù hợp với tinh thần Chương trình hành động số 22/CTr-TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn để trình HĐND tỉnh quyết nghị.

Củng cố, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố củng cố tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch cấp huyện có hiệu quả.

Nghiên cứu có cơ chế chính sách đặc thù riêng để thu hút các nhà đầu tư về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch trọng điểm theo quy hoạch.

Thành lập hội đồng đánh giá lại tính hiệu quả của Dự án đầu tư khai thác du lịch cồn Phú Bình, huyện Chợ Lách, từ đó có hướng xử lý phù hợp, nếu năng lực nhà đầu tư không đáp ứng theo dự án được cấp phép thì đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép để kêu gọi nhà đầu tư khác, tránh lãng phí đất công đầu tư không đúng mục đích gây bức xúc trong dân./.

Bài, ảnh: Nguyễn Lâm