Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri giám sát hoạt động Ban quản lý công trình giao thông đô thị và vệ sinh môi trường

Ngày đăng bài: 13/09/2017 | Tác giả: Long Hà

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do Ông Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Ban đã tổ chức Đoàn giám sát đến làm việc với Ban Quản lý công trình giao thông đô thị và Vệ sinh môi trường về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2017. Tham dự giám sát gồm có: ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Lý – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát ( ảnh: Long Hà)

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý công trình Giao thông đô thị và Vệ sinh môi trường huyện đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ khá tốt như đẩy mạnh công tác thu gom rác trên địa bàn, có giải pháp giảm chi phí bù lỗ cho các xã, thị trấn; tổ chức khảo sát, lập kế hoạch nâng cấp, cải tạo, duy tu và sửa chữa các công trình giao thông; hoạt động của Ban đến nay đã tự cân đối được thu chi tài chính.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như: nhiều tuyến đường thuộc huyện quản lý bị xuống cấp nhưng chưa được duy tu sữa chữa kịp thời. Các công trình cầu một số nơi bị xuống cấp nhưng chưa kịp thời sửa chữa, tiến độ thi công các công trình duy tu, sửa chữa còn chậm. Việc thu gom, xử lý rác thải còn bị ứ đọng rác gây ô nhiễm môi trường; bãi rác huyện chưa được xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Kết thúc buổi làm việc Đoàn kết luận: Ban Quản lý công trình Giao thông đô thị và Vệ sinh môi trường khắc phụ những hạn chế thực hiện tốt hơn trong thời gian sắp tới; Ban tiếp thu ý kiến của Đoàn./.

Tin, ảnh: Long Hà