Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú họp định kỳ tháng 8 năm 2017

Ngày đăng bài: 08/09/2017 | Tác giả: Lê Trung

Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2017, Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú đã tổ chức phiên họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tháng 8 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tháng 9 năm 2017 và bàn giải pháp tổ chức thực hiện nội dung kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND huyện.

Đông đủ các đồng chí trong Thường trực HĐND, Phó Trưởng các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành huyện có liên quan như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài Chính – Kế hoạch, Công an, Chi cục Thi hành án Dân sự  được mời đến dự.

Ông Mai Văn Hùng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện các nội dung kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND huyện (Ảnh: Lê Trung)

Trong tháng 8 năm 2017, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tham dự họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 HĐND các xã, thị trấn; tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện theo luật định. Riêng 04 xã: Hòa Lợi, Bình Thạnh, An Nhơn và Thạnh Phong, đại biểu HĐND huyện gắn kết tiếp xúc cử tri chung với đại biểu HĐND tỉnh. Các đơn vị còn lại tiếp xúc cử tri chung giữa đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm 2017 chuyển đến UBND huyện xem xét giải trình thực hiện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2017, trong đó đã tổ chức giám sát đối với UBND xã An Điền về công tác quản lý môi trường nuôi thủy sản, thực hiện các quy định trong nuôi tôm thâm canh; tham gia hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giám sát thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 theo Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND ngày 14  tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh tại huyện Thạnh Phú

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng dự thảo kế hoạch và trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến việc tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chủ đề “Kinh nghiệm, sáng kiến nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND” theo Kế hoạch số 57/KH-HĐND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh. Mặt khác, Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND huyện đã duy trì thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ; thực hiện chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và các công tác theo yêu cầu của Thường trực Huyện ủy.

Phiên họp đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến trong tổ chức và hoạt động của HĐND huyện, nhất là những vấn đề cần quan tâm tổ chức các hoạt động giám sát; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tháng 9 năm 2017 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với những nội dung chủ yếu như: Tập trung giám sát công tác củng cố, nâng chất  xã văn hóa gắn với thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới đối với UBND xã Giao Thạnh; việc cấp phát và thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế trong nhân dân đối với UBND xã An Qui; thực hiện cải cách thủ tục hành chính đối với UBND xã An Thuận; tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND huyện đối với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan và giám sát những vấn đề bức xúc ở địa phương. Duy trì thực hiện lịch tiếp công dân và chế độ họp định kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND huyện. Triển khai kế hoạch, xây dựng Báo cáo Đề dẫn và các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động HĐND vào tháng 10 năm 2017.

Phiên họp định kỳ lần này, đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình và đi sâu thảo luận, bàn giải pháp tổ chức thực hiện 6 vấn đề theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện như: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tổ chức vận động thu hồi nợ vay 815 ở các xã, thị trấn; Công tác phối hợp với Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện giải quyết 6.168 thửa đất còn tồn đọng, chưa được cấp đổi GCNQSDĐ theo Dự án Vlap; tổ chức bàn giao thửa đất số 244, tờ bản đồ số 32, diện tích 59,9m2 , tọa lạc tại thị trấn Thạnh Phú cho đối tượng trúng đấu giá đến nay chưa được giải quyết; kiểm tra, xử lý buôn bán tại các cổng trường, các chợ tự phát tại ngã tư, ngã ba, ven Quốc lộ 57 và tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện; tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với một số vụ án tranh chấp dân sự.

Ông Phạm Văn Bé Năm, UVBTVHU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết thúc phiên họp (Ảnh: Lê Trung)

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch HĐND huyện đã lưu ý nhắc nhở một số vấn đề trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tháng 9 năm 2017 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; phân tích thực tế những vấn đề được bàn thảo tại phiên họp, đồng thời đề nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chú ý tổ chức thực hiện các giải pháp đại biểu đã tham vấn, góp phần giải quyết tốt các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017./.