Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Tri giám sát hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 30/08/2017 | Tác giả: Long Hà

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Tri do bà Huỳnh Mậu Dung – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri. Tham dự buổi làm việc có sự tham gia của Thường Trực HĐND huyện, đại diện Ủy ban MTTQ huyện và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Tại buổi làm việc, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri đã báo cáo kết quả thực hiện:

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát Viện Kiểm sát nhân dân huyện( ảnh: Long Hà)

- Kiểm sát thi hành án hình sự: Kiểm sát 28 quyết định thi hành án mới ban hành; kiểm sát công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại 19 UBND xã, ban hành 09 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm được UBND xã chấp nhận khắc phục;

- Kiểm sát thi hành án dân sự: Tổ chức 02 đợt kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện;

- Công tác khiếu nại, tố cáo, công tác xây dựng ngành và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện chặt chẽ không để vi phạm xảy ra;

- Công tác phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân huyện chủ động và duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện.

Tuy nhiên, hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện vẫn còn một số hạn chế:

- Những vi phạm của các cơ quan, đơn vị phát hiện qua kiểm sát chưa có sự tổng hợp chung để kiến nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo, xử lý;

- Công tác kháng nghị, kiến nghị các cơ quan thực hiện có mặt còn hạn chế, chưa có giải pháp tác động hiệu quả nên mức độ khắc phục vi phạm ở một một số cơ quan còn chậm và các lỗi vi phạm lập đi lập lại nhiều năm chưa khắc phục triệt để.

Để thực hiện tốt các mặt công tác năm 2017, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong thời gian vừa qua và khắc phục tốt những hạn chế còn tồn tại, trong thực hiện nhiệm vụ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Tin, ảnh: Long Hà