Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 khóa XI

Ngày đăng bài: 14/08/2017 | Tác giả: Huy Đức

Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Tổ Trưởng các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Các cơ quan ban, ngành huyện: Phòng Tư pháp huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; Đài truyền thanh huyện; Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và chuyên viên. Sau khi thảo luận, đại biểu tham dự cuộc họp đã thống nhất dự thảo báo cáo đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện như sau:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức họp liên tịch để thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 5. Các thành phần được mời tham dự đầy đủ, đúng theo yêu cầu của cuộc họp. Sau khi họp liên tịch, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã họp phân công cụ thể các đơn vị xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp. Các văn bản trình tại kỳ họp lần này được các ngành quan tâm đầu tư xây dựng có chặt chẽ, sát với thực tế; nội dung có bám vào trọng tâm, trình bày ngắn gọn, súc tích. Tại kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã linh hoạt yêu cầu Đại biểu đóng góp nội dung văn bản tại kỳ họp Tổ, không đóng góp văn bản tại Hội trường, dành thời gian tập trung cho phần thảo luận, chất vấn và giải trình, trả lời của các ngành có liên quan. Kỳ họp thông qua 06 dự thảo nghị quyết Đại biểu thống nhất biểu quyết đạt 100%. Kỳ họp tổ chức đúng nội dung, thời gian theo chương trình đề ra.

Kết thúc cuộc họp ông Lao Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết thúc cuộc họp với nội dung cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới như sau: 

Ông Lao Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết thúc cuộc họp. (ảnh: Huy Đức)
 

Dự kiến ngày khai mạc kỳ họp thứ cuối năm 2017, từ đó lấy mốc thời gian để thực hiện các bước chuẩn bị kỳ họp theo đúng quy định.  Họp liên tịch để thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp. Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị các nội dung đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch, để thống nhất những nội dung thông qua kỳ họp. Nếu do yêu cầu cần thiết bổ sung nội dung thì phải xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và bổ sung nội dung đảm bảo thời gian để gửi đại biểu trước họp Tổ thảo luận văn bản kỳ họp.

Nâng chất lượng báo cáo chuyên đề của các ngành tham mưu để đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh.

Đại biểu phải dành thời gian nghiên cứu trước tài liệu để có ý kiến đóng góp tại cuộc họp Tổ đại biểu cũng như tranh luận, chất vấn tại kỳ họp. Sắp xếp thời gian cho hoạt động thảo luận tại hội trường. Chủ tọa kỳ họp điều hành, điều tiết thời gian, nội dung cụ thể, hợp lý để các nội dung thảo luận, chất vấn trên hội trường tiến hành dân chủ, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề khác nhau qua họp tổ thảo luận. Báo cáo thẩm tra của hai Ban cần ngắn gọn, súc tích, không lặp lại nội dung đánh giá của Ủy ban nhân dân; nội dung nào thống nhất thì nêu gọn lại, nội dung nào chưa thống nhất thì thể hiện rõ chính kiến của Ban

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trình dự thảo Nghị quyết theo dõi, điều chỉnh dự thảo Nghị quyết trước khi trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ký ban hành.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo kết quả kỳ họp để đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp theo quy định. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trúng cử trên địa bàn xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp và phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã tiếp xúc cử tri và tiếp dân định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Tin, ảnh: Huy Đức