Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Chợ Lách giám sát đối với UBND xã Vĩnh Bình

Ngày đăng bài: 11/08/2017 | Tác giả: Ngọc Như

Thực hiện kế hoạch số 67/KH-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện đối với UBND xã Vĩnh Bình về tình hình nợ công và phương án trả nợ.

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức Đoàn giám sát hoạt động UBND xã Vĩnh Bình. Tham dự đoàn giám sát có: Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo  Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và chuyên viên nghiên cứu HĐND huyện; Lãnh đạo: Văn phòng HĐND & UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện; Thường trực HĐND xã Vĩnh Bình. Đoàn giám sát do ông Lê Văn Thế - Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi giám sát (Ảnh: Ngọc Như)

Đoàn đã nghe UBND xã Vĩnh Bình báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện đầu tư công: Ủy ban nhân dân xã phối hợp Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Chợ Lách tiến hành hợp đồng đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ và tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thi công công trình xây dựng đường cấp B, C: 04 tuyến với tổng chiều dài 9,25km, tổng kinh phí thi công 18.734,7 triệu đồng.

Về nợ công: Nợ các công trình xây dựng tuyến đường cấp B, C (theo tỷ lệ 50%), tổng số nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường cấp B, C, nguồn vốn của xã và nhân dân là 9.367,4 triệu đồng.

Về phương án trả nợ công: Ủy ban nhân dân xã tiếp tục huy động nguồn lực trong và ngoài địa phương, chú trọng huy động sự đóng góp của Công ty, Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, đồng thời vận động các đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài xã.

Những khó khăn, hạn chế: Về nguồn vốn cân đối cho tổng nguồn vốn đầu tư; nguồn vốn vận động nhân dân đóng góp 10% gặp rất nhiều khó khăn.

Qua buổi giám sát, đoàn đề nghị UBND xã có phương án huy động vốn trả nợ đầu tư công, có phân kỳ để trả nợ; có kế hoạch tạo nguồn vốn trả nợ, ưu tiên tập trung bố trí vốn đề thanh toán trả nợ, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư; nghiên cứu các quy định đầu tư công để thực hiện đúng theo quy định./.

Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như