Huyện Thạnh Phú, chất lượng nâng lên qua kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 HĐND các xã, thị trấn

Ngày đăng bài: 28/07/2017 | Tác giả: Lê Trung
Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 2017, khắp 18/18 xã, thị trấn trong huyện Thạnh Phú đã đồng loạt tổ chức kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2017. Đại diện Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các đơn vị, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể xã, Trưởng các ấp đã đến tham dự các kỳ họp. Ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự và phát biểu ý kiến tại kỳ họp HĐND các xã Hòa Lợi, Tân Phong, Phú Khánh, Thới Thạnh và Đại Điền.
 
Trên cơ bản, kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 HĐND các xã, thị trấn được tổ chức đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Nội dung chủ yếu là xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã, thị trấn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; xem xét quyết định các vấn đề về tài chính - ngân sách, thực thi pháp luật và những vấn đề quan trọng của địa phương. Một số xã đã trình kỳ họp báo kết quả công tác nâng cao chất lượng xã văn hóa, công tác xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới, thực hiện bảo đảm vệ sinh – môi trường 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. 
 
Quang cảnh đại biểu HĐND xã Thới Thạnh thảo luận tại kỳ họp (Ảnh: Lê Trung)
 
Gắn với thực hiện các nội dung trình kỳ họp, HĐND xã Phú Khánh đã thực hiện quy trình xem xét bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối; HĐND xã Hòa Lợi cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND 1 trường hợp theo Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; HĐND xã Tân Phong cho thôi nhiệm vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã do điều chuyển công tác. 
 
Qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 6 tháng đầu năm 2017, UBND các địa phương có nỗ lực trong quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là sản xuất được phục hồi và tăng trưởng sau ảnh hưởng hạn, mặn 2016; thu ngân sách đạt trên 50% trở lên chỉ tiêu năm; xây dựng kết cấu hạ tầng và văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển tốt; thực thi pháp luật, trật tự  xã hội, an ninh nông thôn cơ bản được bảo đảm; xã An Nhơn được tập trung xây dựng đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới… 
 
Thảo luận tại hội trường, nhiều ý kiến đại biểu HĐND đã phân tích, đánh giá tình hình, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, trọng tâm là thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, bảo đảm vệ sinh – môi trường, thực hiện đề án sinh kế giảm nghèo, nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục trong học sinh, quản lý họat động game bắn cá và nhạc sống, giải quyết kịp thời đơn – thư khiếu nại, tố cáo của công dân và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn tệ nạn ma túy đang có su hướng phát triển ở nông thôn… Đặc biệt, kỳ họp có nhiều ý kiến của đại biểu HĐND trực tiếp chất vấn về trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND và vai trò tham mưu thực thi công vụ của một số ban ngành xã về những tồn tại, hạn chế đại biểu quan tâm và những vấn đề gây bức xúc ở địa phương; trong đó, xã Mỹ Hưng 7 ý kiến, xã Hòa Lợi 6 ý kiến, xã Đại Điền 2 ý kiến… Các ý kiến thảo luận và chất vấn được lãnh đạo UBND các xã, thị trấn ghi nhận và phân tích, giải trình thực hiện để đại biểu HĐND xem xét quyết định tại kỳ họp và thực hiện quyền giám sát trong thời gian tới. 
                               
Quang cảnh đại biểu HĐND xã Tân Phong chất vấn UBND xã tại kỳ họp (Ảnh: Lê Trung)
 
Tại kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn đã xem xét thống nhất thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán chi ngân sách nhà nước xã năm 2016; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chi ngân sách xã năm 2017; các Nghị quyết liên quan về nhân sự do HĐND bầu cử, miễn nhiệm chức vụ tại kỳ họp; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2018.
 
Cùng với việc tổ chức tiếp xúc cử tri để đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã và đang tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm sau kỳ họp để các kỳ họp tới tiếp tục đạt chất lượng cao./.
 
Tin, ảnh: Lê Trung