Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú – Nhiều ý kiến chất vấn tại kỳ họp

Ngày đăng bài: 21/07/2017 | Tác giả: Lê Trung
Ngày 3 tháng 7 năm 2017, HĐND xã Hòa Lợi đã tổ chức tốt kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2017. Đây là một trong những đơn vị xã, thị trấn trong huyện Thạnh Phú tổ chức tương đối sớm kỳ họp thường lệ HĐND giữa năm 2017. Ông Lê Văn Trung, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự cùng trên 40 đại biểu gồm: đại biểu HĐND xã, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị, đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể xã, lãnh đạo các trường, trạm và Trưởng các ấp trong xã được mời đến dự. 
 
Kỳ họp tập trung làm việc với các nội dung chủ yếu như nghe Chủ tịch UBND xã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; nghe báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình những ý kiến cử tri và đại biểu HĐND xã đề đạt, kiến nghị trước kỳ họp; nghe UBMTTQVN xã thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 6 tháng đầu năm và những kiến nghị, đề xuất những vấn đề có liên quan đến công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2017. 
 
Kỳ họp đã xem xét, thảo luận các báo cáo về thu - chi ngân sách xã; kết quả  giải quyết đơn - thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với bà Phan Hồng Nhung, Hiệu Trưởng Trường THCS Hòa Lợi do không còn công tác và không cư trú tại nơi ứng cử theo Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
.
Thảo luận tại kỳ họp, nhiều ý kiến của đại biểu HĐND đặt ra được UBND xã phát biểu ghi nhận và định hướng thực hiện, trong đó có việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình trạng gia súc, gia cầm rớt giá; việc khắc phục nguy cơ tảo hôn, củng cố các tụ điểm sinh hoạt gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng xã văn hóa gắn với xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới; vấn đề nước sạch, vệ sinh - môi trường, xóa điện cụm trong các khu dân cư và việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn…Đặc biệt, kỳ họp có 6 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND, trong đó 5 ý kiến chất vấn về trách nhiệm của UBND xã đối với việc quản lý các ao vuông nuôi tôm trong vùng ngọt hóa; quản lý đất công, đê bao, bãi bồi; việc vận động 26 học sinh không đăng ký thi tuyển vào lớp 10; xử lý tình trạng nhạc sóng hoạt động quá giờ quy định; 1 ý kiến chất vấn Trưởng Công an xã về vai trò tham mưu trong quản lý trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các ý kiến chất vấn được lãnh đạo UBND và Trưởng Công an xã giải trình thỏa đáng và cam kết thực hiện tốt trong thời gian tới. 
                              
Chủ tịch HĐND xã, ông Văn Văn Cưng tặng quà lưu niệm cho bà Phan Hồng Nhung thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND xã (Ảnh: Lê Trung)
 
Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 4 dự thảo nghị quyết như: Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2016; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2018 và Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Phan Hồng Nhung. 
 
Hiện nay, các địa phương trong huyện Thạnh Phú đang khẩn trương tiến hành kỳ họp thường lệ HĐND giữa năm 2017 theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện, phấn đấu tổ chức dứt điểm trước ngày 15 tháng 7 năm 2017./.
 
Tin và ảnh: Lê Trung