Huyện Thạnh Phú hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 21/07/2017 | Tác giả: Lê Trung
Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2017, Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú tổ chức phiên họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp thứ 5 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ giữa năm 2017). 
 
Đông đủ các đại biểu trong Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo,  chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn được mời đến dự. 
                           
Quang cảnh hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm tại phòng họp Văn phòng HĐND và UBND huyện (Ảnh: Lê Trung)
 
Qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện trình bày, các đại biểu đã thảo luận đánh giá cao những mặt tích cực trong công tác phối hợp chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp thứ 5 HĐND huyện. Kỳ họp được thực hiện theo đúng quy trình luật định, đạt yêu cầu về chất lượng, thể hiện tính dân chủ và trách nhiệm cao của đại biểu dân cử. Phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường khá tích cực, tạo được sự chú ý theo dõi của đại biểu với 13 ý kiến, trong đó có 4 ý kiến chất vấn các vấn đề như: Trách nhiệm chỉ đạo của UBND huyện về xử lý quyết toán, tất toán các công trình xây dựng cơ bản; trách nhiệm của Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai xây dựng các công trình thủy lợi, đê chống úng tại xã Thạnh Phong; vai trò tham mưu của Chánh Thanh tra huyện trong giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trách nhiệm của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với vụ tranh chấp đất tại xã Phú Khánh.
 
Qua ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu dự họp, hội nghị đã phân tích những tồn tại, hạn chế và những vấn đề cần rút kinh nghiệm chủ yếu như: Việc xây dựng nội dung văn bản cần bảo đảm chất lượng, thực hiện đúng thời gian ấn định, có sự xem xét thống nhất trong tập thể UBND. Giải trình kiến nghị của cử tri nên hướng vào vấn đề trọng tâm, hạn chế đề cập kết quả đạt được, chủ yếu là định hướng thực hiện cụ thể từng vấn đề theo kiến nghị của cử tri. Tổ trưởng các tổ đại biểu cần phân công thành viên nghiên cứu thảo luận sâu và đều khắp các tài liệu, chú ý xem xét thảo luận kỹ các dự thảo nghị quyết. Qua thảo luận, các tổ đại biểu cần thống nhất những vấn đề chủ yếu để tổng hợp, chú ý những ý kiến trái ngượt để đại biểu tiếp tục thảo luận, phát biểu chính kiến, tham gia tranh luận tại hội trường. Các ý kiến chất vấn cần được thực hiện theo đúng thời gian ấn định để các cơ quan, đơn vị có liên quan đầu tư giải trình thỏa đáng và Chủ tọa chủ động điều hành đạt yêu cầu. Cần bố trí thời gian hợp lý để UBND và các cơ quan, đơn vị giải trình đầy đủ các vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp…
                         
Quang cảnh đại biểu HĐND xã Thới Thạnh biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 (Ảnh: Lê Trung)
Cùng với việc đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiều ý kiến của đại biểu đã phản ảnh tình hình, trao đổi và đóng góp những vấn đề cần thiết, giúp Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức tốt hoạt động kỳ họp HĐND theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm đúng quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015./.                             
Tin, ảnh: Lê Trung