Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 12/07/2017 | Tác giả: Nguyễn Lâm

Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sáng ngày 10 tháng 7 năm 2017, ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan: Đài phát thanh - Truyền hình Bến Tre, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi; Phân xã Thông tấn xã Việt Nam; Trung tâm thông tin điện tử (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) tham dự cuộc họp.

Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin về kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX (ảnh: Nguyễn Lâm)

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX được diễn ra tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (trụ sở mới) từ ngày 17 – 18/7/2017 với các phiên họp: phiên khai mạc và trình bày báo cáo; phiên thảo luận tại hội trường; phiên chất vấn và trả lời chất vấn; phiên thông qua nghị quyết và bế mạc).

Kỳ họp sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre trực tiếp phiên khai mạc và trình bày báo cáo với các nội dung chính: Phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm vụ phát triển năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo tóm tắt thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh theo 6 nhóm vấn đề về: những giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; những giải pháp để ổn định giá cả sản phẩm nông nghiệp; những giải pháp quản lý giá cát san lấp xây dựng đồng thời quản lý tốt tình trạng khai thác cát trái phép; kiểm soát tình hình an ninh trật tự 6 tháng cuối năm, giải pháp cai nghiện tại cộng đồng đạt hiệu quả và xử lý tình trạng quá tải của cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh; giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế và xử lý tình trạng âm quỹ Bảo hiểm y tế; giải pháp để nâng cao công tác cải cách hành chính.

Dự kiến tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua 19 dự thảo Nghị quyết như sau:

1.Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017.

2.Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017.

3.Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

4.Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5.Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre.

6.Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh.

7.Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

8.Nghị quyết quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

9.Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao.

10.Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách, trang bị phương tiện lực lượng bảo vệ dân phố.

11.Nghị quyết về việc quy định định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

12.Nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

13.Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

14.Nghị quyết về bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 47/2002/NQ-HĐND ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6 – Hội đòng nhân dân tỉnh, khóa VI.

15.Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2017.

16.Nghị quyết về việc bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2017.

17.Nghị quyết về kết quả giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

18.Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

19.Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (nếu có).

Tin, ảnh: Nguyễn Lâm