Thông báo Chương trình làm việc tháng 7 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 10/07/2017 | Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Ba

04

Dự họp Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm (Đ/c Nguyễn Văn Quới và Đ/c Đặng Ngọc Anh).

Thứ Tư

05

Dự họp Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre (từ ngày 05-06, Đ/c Đặng Ngọc Anh).

Thứ Năm

06

Dự họp Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri (từ ngày 06-07, Đ/c Lê Văn Mười và Đ/c Nguyễn Văn Chính).

Thứ Sáu

07

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ Bảy

08

Thứ Hai

10

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

Thứ Ba

11

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 (cả ngày).

Thứ Tư

12

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 (cả ngày).

Thứ Năm

13

- Dự họp Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành (Đ/c Nguyễn Thị Bé Mười và Đ/c Nguyễn Minh Triều).

- Dự họp Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam (từ ngày 13-14, Đ/c Huỳnh Văn Cuộn).

Thứ Sáu

14

- Dự họp chi bộ (sáng).

- Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh (chiều).

Thứ Bảy

15

- Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Thứ Ba

18

Dự kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Thứ Tư

19

Thứ Năm

20

- Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (sáng).

- Dự Hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Sáu

21

Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 7 năm 2017.

Thứ Hai

24

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 7 năm 2017 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Ba

25

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (từ ngày 25-26).

Thứ Năm

27

- Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân.

Thứ Sáu

28

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 7 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Hai

31

Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2017 (chiều).