Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung công tác 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng bài: 27/06/2017 | Tác giả: Nguyễn Lâm
Năm 2017 được xác định là năm hành động của chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre cùng phấn đấu đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương. Xuất phát từ mục tiêu đó, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể và triển khai thực hiện từng tháng trong năm. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã cơ bản hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo về chất lượng và khối lượng.
 
Một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát phòng thiết bị tại Trường Trung học cơ sở Ba Mỹ (ảnh: Nguyễn Lâm)
 
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã xây dựng Chương trình giám sát chuyên đề của Ban năm 2017, đồng thời tham gia các hoạt động phối hợp, tham dự các cuộc họp với các cơ quan nhà nước trong và ngoài tỉnh để đưa ra ý kiến, quan điểm của Ban, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động của Ban có thể được đánh giá thông qua các hoạt động sau:
 
Hoạt động giám sát: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã tiến hành giám sát 06 nội dung, trong đó có 02 nội dung giám sát theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, cụ thể:
 
Nội dung 1: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016.  Qua giám sát, Ban kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ một số vấn đề về: nâng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại các trường hạng III; xem xét bảo lưu thâm niên nhà giáo, nghiên cứu chế độ, chính sách cho nhân viên làm công tác Y tế, Kế toán, Thư viện tại các trường học; đề xuất mức xếp lương cho giáo viên có trình độ trên chuẩn mới được tuyển dụng; đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên dạy nghề,.v.v..
 
Nội dung 2: Giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công đối với cách mạng. Qua giám sát, Ban kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tăng mức trợ cấp một lần cho người có công được tặng thưởng huy chương kháng chiến; mở rộng đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng. Kiến nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết tốt hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; tăng cường tập huấn, thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp cho người có công; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy chế quản lý nghĩa trang thống nhất trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác quản lý và chi trả trợ cấp, đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn những biểu hiện sai trái trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thực hiện đúng chế độ ưu tiên trong việc xét đề nghị hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách.
 
Nội dung 3: Giám sát tình hình thực hiện các khoản thu và việc đầu tư, sử dụng trang thiết bị dạy học năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm khi cân đối ngân sách địa phương phải dành một khoản kinh phí để hỗ trợ ngành giáo dục kịp thời đầu tư, sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn được phân cấp năm 2017 và những năm tiếp theo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối thêm nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cho ngành giáo dục. Sở Tài chính phối hợp thực hiện tốt các hoạt động mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện thanh lý tài sản theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động tại các trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động thu – chi.
 
Nội dung 4: Giám sát việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Qua giám sát, Ban kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi (về nhà ở, nghề nghiệp) cho các vận động viên có thành tích cao đã cống hiến cho quốc gia khi hết tuổi thi đấu; hướng dẫn thực hiện Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; triển khai hướng dẫn khoản 4, Điều 61 của Luật TDTT; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa TDTT. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh và thực hiện đúng quy hoạch quỹ đất dành cho TDTT; tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT, quản lý, bảo quản và khai thác tốt các công trình TDTT hiện có; khuyến khích xã hội hóa hoạt động TDTT; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo cơ chế thông thoáng, tạo quỹ đất sạch phục vụ nhà đầu tư phát triển cơ sở thể thao tư nhân; quan tâm phân bổ kinh phí hàng năm để thực hiện Đề án phát triển Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2020. Kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ Trường năng khiếu TDTT sửa chữa cơ sở vật chất khu ký túc xá đang xuống cấp; chú trọng TDTT cho người khuyết tật.
 
Nội dung 5: Giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới (Ban đang hoàn chỉnh báo cáo nên chưa đưa ra kiến nghị).
 
Nội dung 6: Làm việc với Sở Y tế về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của ngành y tế. (Nội dung giám sát để nắm thông tin nên không thực hiện báo cáo và kiến nghị).
 
Hoạt động phối hợp: Tham gia cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm dân vùng kinh tế mới tỉnh ĐăkLăk và tỉnh Bình Phước; tham gia cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016; tham gia cùng các đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thăm các chức sắc tôn giáo nhân lễ Phật đản; Tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh; Tham gia cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2014, 2015; Tham gia cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát về công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Tham gia cùng với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau khảo sát về ô nhiễm môi trường kênh Lộ Ngang xã Quới Sơn, huyện Châu Thành; công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH A.V.W. Việt Nam tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; tình hình hoạt động Khu công nghệ sinh học Cái Mơn, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tham gia cùng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 tại huyện Ba Tri.
 
Tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại của công dân: Ban đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xử lý 06 đơn về các lĩnh vực: khiếu nại trong tôn giáo, nhân sự, đất đai, chế độ chính sách. Kết quả, đã nhận 03 đơn phản hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đang tiếp tục theo dõi việc giải quyết 03 đơn còn lại.
 
Hoạt động khác: Dự Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về y tế và dân số” và Hội nghị lấy ý kiến một số nội dung dự thảo Đề án trình Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới do Ủy ban về các vấn đề xã hội, Quốc hội khóa XIV tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh; dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 tại tỉnh Vĩnh Long.
 
Dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý kinh tế - xã hội; dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị trung ương 4 khóa XII; dự hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; dự hội nghị sơ kết phân công cán bộ tỉnh theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn.
 
Dự họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh, khóa IX; dự kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX; dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lệ hàng tháng; dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh hàng tháng; dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại huyện Ba Tri; dự Hội nghị bồi dưỡng Đại biểu HĐND năm 2017,.v.v...
 
Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre; xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.
 
Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, thẩm tra các báo cáo phục vụ kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, dự họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, khóa IX; họp thành viên Ban để sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.
 
 Thành viên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX (ảnh: Nguyễn Lâm)
 
Căn cứ trên 5 lĩnh vực hoạt động để đối chiếu với chương trình công tác đã đề ra, Ban có thể khẳng định “đã thực hiện tốt các nội dung công việc, cơ bản đạt về khối lượng và chất lượng”. Sự nhận định này được đánh giá trên cơ sở:
 
Nội dung giám sát đáp ứng được yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIV và tình hình thực tế ở địa phương. Sau các cuộc giám sát, Ban có báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện để đưa ra các kiến nghị phù hợp. Các kiến nghị giám sát được các cơ quan chịu sự giám sát có tiếp thu, báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian theo quy định.
 
Tham dự tốt các nội dung giám sát, khảo sát, phúc tra của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Dự đầy đủ các cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh, huyện, thành phố khi được mời.
 
Ban đã tổ chức được cuộc đi học tập kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nghiên cứu lịch sử tại huyện Côn Đảo, thành viên Ban đã tham gia khá đầy đủ, góp phần nâng cao vốn kiến thức thực tế và kinh nghiệm hoạt động của Ban./.
 
Bài viết, ảnh: Nguyễn Lâm