Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng bài: 26/06/2017 | Tác giả: Mộng Ni
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tham gia các hoạt động của kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường), kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Về giám sát, khảo sát: trong 6 tháng đầu năm, Ban tiến hành 6 nội dung chuyên đề. Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc. Kết quả giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư sản xuất, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi thực hiện không đúng theo nội dung giấy chứng nhận đầu tư của dự án, có biện pháp xử lý phù hợp và nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật. Sau giám sát, Ban có sự theo dõi và thực hiện kiểm tra việc thực hiện kiến nghị giám sát kiến nghị.
 
Khảo sát thực tế tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành (ảnh: Mộng Ni)
 
Khảo sát tiến độ triển khai dự án Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri đối với Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri. Kết quả khảo sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung phối hợp thật đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, nhằm sớm phát huy hiệu quả của dự án, phát huy hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu, giảm tổn thất thiệt hại do xâm nhập mặn, trước mắt là mùa hạn mặn năm 2017. Kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực tiếp kiểm tra giám sát đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả công trình.
  
Khảo sát công tác hỗ trợ khôi phục cây trồng sau hạn mặn năm 2016; tình hình quản lý đất công, đất bãi bồi và bảo vệ môi trường tại các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn huyện Châu Thành. Kết quả khảo sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, điều hành các sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thật tốt nhiệm vụ quản lý đất đai theo quy định pháp luật nói chung và nói riêng là việc quản lý đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông và ven biển. Vấn đề cụ thể là chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, về môi trường tại địa bàn huyện Châu Thành.
 
Giám sát Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê đánh giá về sự phát triển bền vững của khu công nghiệp Giao Long. Kết quả giám sát, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp Giao Long nhằm đáp ứng yêu cầu văn hóa – xã hội cho công nhân lao động trong khu công nghiệp; đầu tư xây dựng trạm quan trắc tự động cho Trạm xử lý môi trường toàn khu, quản lý và công khai số liệu quan trắc môi trường cho cộng đồng cùng giám sát. 
 
Khảo sát Ủy ban nhân dân xã Quới Sơn về kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban về ô nhiễm môi trường kênh Lộ Ngang. Kết quả  khảo sát, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành buộc 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ phải thực hiện thủ tục quản lý môi trường theo quy định pháp luật (báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường) và chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường (thu gom xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn quy định trước khi xả thải ra môi trường); hộ dân trong khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ có hệ thống thu gom xử lý nước thải hợp vệ sinh. 
 
Khảo sát Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành về công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH A.V.W. Kết quả khảo sát, Ban kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư có biện pháp tạm dừng hoạt động một phần của dự án sản xuất gây ra ô nhiễm để ngăn chặn ô nhiễm môi trường, buộc Công ty có biện pháp xử lý khắc phục sự cố gây ô nhiễm môi trường. Về lâu dài có biện pháp hỗ trợ Công ty di dời dự án sản xuất vào khu, cụm công nghiệp.
 
Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh: Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 05 dự thảo nghị quyết; Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban được phân công thẩm tra 04 báo cáo, 17 dự thảo nghị về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và bổ sung biện pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2017 và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách. Nội dung các Báo cáo thẩm tra của Ban đã đánh giá, phân tích thực trạng vấn đề, tỏ rõ chính kiến của Ban và đề xuất các giải pháp làm cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định.
 
Họp Ban thẩm tra tài liệu kỳ họp HĐND tỉnh (ảnh: Mộng Ni)
 
Trưởng, Phó Ban tham gia xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức các nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh như: kế hoạch giám sát việc thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020; kế hoạch giám sát việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015; Trưởng Ban và một số ủy viên của Ban còn tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận
 
Ngoài ra, Ban thực hiện giám sát gián tiếp đối với Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã về công tác quản lý nhà nước về chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh, tình hình giá heo hơi trên địa bàn tỉnh, phòng khám đa khoa khu vực tại xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tình hình chậm quyết toán, tất toán công trình, dự án … phục vụ cho công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Trưởng Ban chất vấn tại Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2017 đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công thương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi heo. 
 
Xem xét nội dung các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách để có ý kiến tại các Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hàng tháng như dự án đầu tư Hệ thống cống kiểm soát mặn tại các huyện: Ba Tri, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách tỉnh Bến Tre; dự án Trung tâm chính trị hành chính huyện Giồng Trôm; điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án Hệ thống cống kiểm soát mặn tại các huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; ứng trước ngân sách tỉnh để thực hiện dự án đầu tư Hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị dừa huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre …
 
Nhận xét, đánh giá về hoạt động 6 tháng đầu năm 2017: đối chiếu chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra, đã thực hiện khảo sát một số nội dung bức xúc trong nhân dân và đề nghị các ngành cung cấp thông tin phục vụ cho kỳ họp giữa năm 2017. Những bất cập, hạn chế phát hiện quan khảo sát, giám sát Ban đếu có ý kiến, kiến nghị đến cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát của các cơ quan, địa phương.
 
Trước khi thực hiện các hoạt động giám sát, Ban có sự đầu tư nghiên cứu sâu các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát. Có sự đầu tư, nghiên cứu và cho ý kiến các nội dung Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại các Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách. Hàng quý có tổ chức họp Ban để đánh giá hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động quý sau. Tuy nhiên, do phần lớn các ủy viên hoạt động kiêm nhiệm chưa sắp xếp được công việc chuyên môn để tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Ban.
 
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, Ban sẽ tham gia các hoạt động của kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh. Giám sát, khảo sát về: xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 2; triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; công tác quản lý khai thác cát sông; quản lý chợ nông thôn; xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
 
Bài, ảnh: Mộng Ni