Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua các báo cáo thẩm tra và sơ kết tình hình hoạt động của Ban

Ngày đăng bài: 17/06/2017 | Tác giả: Nguyễn Lâm
Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2017, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi họp để thống nhất các báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội được trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX và thông qua dự thảo báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ban. Các thành viên Ban, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo các cơ quan: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - thương binh và Xã hội; Y tế cùng tham dự, buổi họp do ông Huỳnh Văn Cuộn, Phó Trưởng Ban chủ trì.
 
Quang cảnh buổi họp (ảnh: Nguyễn Lâm)
 
Tại buổi họp, các đại biểu cùng thảo luận về 2 báo cáo thẩm tra của ban: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và bổ sung biện pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017. 
 
Tại đây, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thêm một số nhiệm vụ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 như: các huyện, thành phố thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; tập trung tháo gỡ các khó khăn trong công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại địa phương; nâng cấp, sữa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy; củng cố Ban chỉ đạo phòng chống bệnh truyền nhiễm ở các cấp đồng thời tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân để chủ động phòng tránh dịch bệnh; quản lý, bảo quản và khai thác tốt các công trình văn hóa, thể thao hiện có, thực hiện đúng quy hoạch quỹ đất dành cho thể dục thể thao,.v.v..
 
Về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã thực hiện tốt các nội dung công việc, cơ bản đạt về khối lượng và chất lượng. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban tiến hành 3 nội dung giám sát, khảo sát: giám sát việc thực hiện Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; giám sát công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm; khảo sát việc đầu tư xây dựng, khai thác, hiệu quả sử dụng các Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh./.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Lâm