Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách: Thảo luận tài liệu chuẩn bị kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND huyện.

Ngày đăng bài: 16/06/2017 | Tác giả: Ngọc Như
Ngày 14 tháng 6 năm 2017, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tiến hành họp thảo luận tài liệu trình tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2017) Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI. Tham dự thảo luận gồm có các đại biểu là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện cử tri các xã, thị trấn. Đại biểu tham dự được chia làm 06 tổ thảo luận và tập trung thảo luận những nội dung sau:
 
Thảo luận tài liệu – Tổ Đại biểu số 3 (Ảnh: Ngọc Như)
 
Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện về: Thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội; An ninh - Quốc phòng 06 tháng đầu năm; bổ sung biện pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2017; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; tình hình kết quả thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu chi 06 tháng cuối năm 2017; Báo cáo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2017 trên địa bàn huyện; 
 
Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2017 của Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Công an huyện; 
 
Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng nhân dân huyện 06 tháng đầu năm. Chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2017 và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện.
 
Nhìn chung các đại biểu đều thống nhất với chương trình nội dung kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên qua nghiên cứu tài liệu so với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 và các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, đại biểu có một số ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực cụ thể như sau:
 
Đối với báo cáo về Kinh tế - Xã hội; An ninh – Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017: Đề nghị Ủy ban huyện đánh giá lại phát triển Kinh tế - Xã hội, thuận lợi và khó khăn tuy có nêu trong báo cáo nhưng chưa cụ thể, xúc tích. Phần văn hóa – xã hội còn thiếu nội dung dân số, công tác gia đình về việc tổ chức ngày gia đình Việt Nam, thiếu phần nâng chất đời sống văn hóa; 
 
Về chăn nuôi: Giá cả thị trường giảm mạnh làm cho người chăn nuôi heo lỗ nặng nhưng thương lái bán lẻ tại các sạp không giảm, đề nghị Ủy ban huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra cân bằng giá cả.
 
Đối với lĩnh vực Môi trường: đề nghị huyện tăng cường xe thu gom rác thường xuyên, mở rộng bải rác và có biện pháp xử lý rác kịp thời tránh tình trạng ô nhiễm.
 
Về Trật tự, an toàn xã hội: Tình hình chơi nhạc sống tuy có giảm nhưng vẫn còn một số tụ điểm hát quá giờ quy định đề nghị các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và khắc phục tình trạng này.
 
Qua đó, một số ý kiến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện đã giải trình cụ thể, các ý kiến còn lại chưa được giải trình được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp đầy đủ chuyển Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan có liên quan giải trình tại kỳ họp sắp tới./.
 
Tin, ảnh: Ngọc Như