Thông báo chương trình làm việc tháng 6 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 08/06/2017 | Tác giả: Chánh Văn Phòng HĐND

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Năm

01

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 5 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Sáu

02

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 5 năm 2017 (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Hai

05

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thăm, chúc thọ, tặng quà người cao tuổi tròn 90 tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6) (Đ/c Quang Triệu).

Thứ Tư

07

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 07-08, Đ/c Quang Triệu).

- Ban văn hóa – xã hội họp với Sở Y tế trao đổi về công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017 (chiều).

Thứ Năm

08

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi cơ sở theo dõi, hỗ trợ xã Bình Thới, huyện Bình Đại (Đ/c Thu Thảo).

Thứ Hai

12

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (từ ngày 12-14).

Thứ Năm

15

Ban văn hóa – xã hội họp để thống nhất dự thảo báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

Thứ Sáu

16

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân (sáng).

- Ban kinh tế - ngân sách họp để thống nhất dự thảo báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

- Ban Pháp chế họp để thống nhất dự thảo báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

Thứ Hai

19

Dự họp chi bộ (chiều).

Thứ Ba

20

Họp Đoàn giám sát thống nhất kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp (chiều, Đ/c Thu Thảo).

Thứ Tư

21

Họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (cả ngày).

Thứ Hai

26

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 6 năm 2017 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Ba

27

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp với Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất nội dung giải trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

- Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2017 (chiều).