Các sở, ngành chức năng thực hiện tốt kiến nghị giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Ngày đăng bài: 30/05/2017 | Tác giả: Mộng Ni

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Công ty TNHH Trung Nhạc về kết quả thực hiện kiến nghị giám sát về đầu tư sản xuất và bảo vệ môi trường của chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc. Tham gia đoàn giám sát có các thành viên của Ban Kinh tế - Ngân sách, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại buổi giám sát (ảnh: Mộng Ni)

Tháng 02 năm 2017, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về đầu tư sản xuất và bảo vệ môi trường của chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc. Sau giám sát, Ban có Báo cáo kết quả giám sát, trong đó có nêu một số kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Công ty TNHH Trung Nhạc. Sau thời gian 03 tháng, các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre có thực hiện tốt kiến nghị giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quản lý sử dụng đất đai tại Công ty TNHH Trung Nhạc và đã đề nghị hình thức xử lý cụ thể đối với những vi phạm pháp luật của chi nhánh Công ty TNHH Trung Nhạc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và sử dụng đất đai tại Công ty TNHH Trung Nhạc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát lại quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư, việc triển khai dự án sản xuất của Công ty TNHH Trung Nhạc và có phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất biện pháp xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Trung Nhạc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đã rà soát lại việc sử dụng đất của hộ gia đình, Công ty TNHH Trung Nhạc và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm theo quy định pháp luật và có tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

Riêng Công ty TNHH Trung Nhạc hiện nay chưa có biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, chưa lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Mặc dù các ngành có quan tâm thực hiện, tuy nhiên môi trường xung quanh khu vực sản xuất của Công ty TNHH Trung Nhạc còn ô nhiễm, gây bức xúc trong nhân dân ở khu vực và địa phương, do Công ty còn tiếp tục xả thải nguồn nước thải ô nhiễm ra môi trường. Nước sông Mã là nguồn cung cấp nước nguyên liệu cho nhà máy nước Sơn Đông, sản xuất cung cấp nước sạch cho tỉnh Bến Tre, nhưng bị gây ô nhiễm bởi Công ty TNHH Trung Nhạc.

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xử phạt nghiêm những vi phạm của Công ty TNHH Trung Nhạc trong lĩnh vực sử dụng đất đai và môi trường. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm dừng ngay hoạt động của dự án sản xuất của Công ty TNHH Trung Nhạc tại xã Sơn Đông, thành phố Bến để khắc phục sự cố môi trường do Công ty gây ra.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát xử lý nhằm ổn định trật tự quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý môi trường theo quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Mộng Ni

Các tin khác