Ba Tri: Giám sát UBND xã Tân Mỹ về công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường

Posted date: 04/08/2020 | Writter: Long Hà

Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2020, Thường trực HĐND huyện do ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát kết quả công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường tại UBND xã.

Tham dự Đoàn giám sát có: Lãnh đạo Ủy Ban MTTQ huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Long Hà)

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận UBND xã thực hiện quản lý, sử dụng đất công đúng quy định (đất công, đất công ích được xác lập pháp lý đạt 45/61, đạt 73%); kiểm tra, rà soát việc chuyển mục đích phát hiện 63 trường hợp vi phạm từ đầu năm đến nay. Công tác bảo vệ môi trường có tổ chức triển khai, tuyên truyền và kiểm tra có giải pháp khắc phục.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát nhận thấy UBND xã còn một số hạn chế như: Công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất chưa chặt chẽ (còn 11 thửa đất chưa được xác lập pháp lý; 06 thửa bị lấn chiếm). Việc ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra.

Kết thúc buổi giám sát, thay mặt Đoàn ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu phát huy những mặt làm được và khắc phục những hạn chế để công tác quản lý đất, quản lý môi trường ở địa phương được tốt hơn./.