Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức kỳ họp thứ 13, Khóa XI (kỳ họp giữa năm 2020)

Posted date: 03/07/2020 | Writter: Ngọc Như

Ngày 30/6/2020, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế- xã hội; đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền, 6 tháng đầu năm 2020.

Quang cảnh phiên họp thứ 13 (Ảnh: Ngọc Như)

Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Ông Lê Văn Thế - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Ông Nguyễn Văn Y- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đồng chủ trì kỳ họp.

Với tinh thần “bức phá về đích”, 6 tháng đầu năm 2020, huyện Chợ Lách vượt khó do hạn, mặn, dịch bệnh, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; tổng vốn đầu tư xây dựng thuộc huyện quản lý ước giải ngân đạt trên 46%, xây dựng gần 7km đường nhựa, gần 6km đường pê-tông và 5 cây cầu; 7 doanh nghiệp thành lập mới; tổng thu ngân sách đạt gần 29 tỷ đồng.

Kỳ họp thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; miễn nhiệm 1 chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Thông qua 5 Nghị quyết.

Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Ngọc Như)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Phạm Hoàng Hiệp- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo Hội đồng nhân dân huyện và các ngành, các cấp tăng cường thu ngân sách; đảm bảo điều kiện để được công nhận huyện nông thôn mới; tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; hỗ trợ nhân dân tái sản xuất; xây dựng kế hoạch và vận động nhân dân chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường; thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp - phát triển doanh nghiệp; triển khai Đề án Làng văn hóa du lịch; đảm bảo quốc phòng- an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; củng cố tổ chức Hội đồng nhân dân xã - thị trấn; thực hiện tốt chương trình giám sát và hoạt động tiếp xúc tử tri của Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân./.